Ras Shropshire

 

Shropshire är lugna, lätt hanterade, mycket tysta djur med stark flock instinkt. En tidig avvänjning (vid 6-8 veckor gamla lamm) möjliggör fler modertackor per hektar. Djuren kan beta i granplanteringar då de ratar ratar granbarr. De brunstar större delen av året.
Shropshire är ett harmoniskt, medelstort får. Den vuxna tackans vikt bör vara mellan 65-80 kg. Den vuxna baggens vikt 100-120 kg. Shropshire är vita med finfibrig elastisk ull, som inte tovar. Endast nos och en mindre del av benen är ullfria och genomgående svarta eller bruna. Huvudet är väl proptionerat i förhållande till framdelen av djuret. Shropshire har en lång ullbeklädd svans och medelstora öron. Ögonen ska vara ullfria ca 2 cm runt om.
Shropshiretackor har sällan förekommande juver inflammationer och välutfodrade tackor skall ha lätta lamningar. God tillväxt i förhållande till rasens storlek ger tidig slaktmognad. Låg foderförbrukning för underhållsvikt av vuxna djur. Lång produktiv livslängd.

Ullen är tät, finfibrig och lämpar sig väl till att göra täcken, kuddar och dockor mm. Tål ullprogrammet i maskintvätt (bör användas med försiktighet). Lämplig till grovstickning. Skinnen är täta med upprättstående ull och passar utmärkt till att ligga på.
Rasföreningen för Shropshire i Sverige ligger vilande för tillfället men för att behålla nätverket så finns Anette Melén som kontaktperson för er som är intresserade av rasen.
Anette tel: 0174-210 32 alt 0703-43 84 66 eller mail: melen.solvalla@tele2.se
Utländska raslänkar
American shropshire Registry Association
The Shropshire Sheep Breeders Association & Flock Book Society