Antal får i december 2022

15 mars, 2023 Lammproducenterna 0

Sammanfattning
Det totala antalet får på jordbruksföretag i Sverige beräknas ha uppgått till cirka 342 000 stycken i december 2022. Det är en nedgång med drygt 1 % jämfört med december 2021. Jämfört med de uppgifter som Jordbruksverket regelbundet publicerar avseende juni månad så är det cirka 33 % färre djur vilket är ungefär i nivå med vad det brukar vara och en följd av att de flesta lamm föds på våren och slaktas på hösten.

Elitlamm nya regler

7 mars, 2023 Lammproducenterna 0

Nya regler inom avelsregistret från 1 april 2023
Från 1 april förändras vissa regler för registrering för dig som använder Elitlamm Avel & Produktion eller Elitlamm AvelMini. Det beror på införandet av EUs zooteknikförordning, det regelverk som bland annat reglerar registrering av rasrena får.

Nyhetsbrev 1/23

9 februari, 2023 Lammproducenterna 0

NYHETSBREV 1/2023
Välkommen till årets första nyhetsbrev för fårägare från Gård & Djurhälsan!

Kom ihåg mineraler och selen/e-vitamin!
Alla djur behöver mineraler och vitaminer för att må bra. Brist på selen/e-vitamin kan t.ex. ge dödfödda eller svagfödda lamm eller muskeldegeneration med stelhet och ev. dödsfall hos det växande lammet.

Information från styrelsen

31 januari, 2023 Lammproducenterna 0

Karin Petersson går i pension
Karin Petersson har varit anställd hos Lammproducenterna under många år och har administrerat föreningen och framför allt det stora arbetet med Baggauktion och Riksbedömningar.

Öka dina kunskaper om fårhållning

7 november, 2022 Lammproducenterna 0

Gård & Djurhälsan kommer med start i vinter att erbjuda två kurser med fokus på lammproduktion och fårhållning. Under de digitala kurstillfällena kommer man få lära sig mer om bland annat utfodring, hull och lamning.
Tack vare finansiering från Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling kommer kurserna vara kostnadsfria.

CODD – smittsam digital dermatit hos

2 november, 2022 Lammproducenterna 0

CODD (Contagious Ovine Digital Dermatitis/Smittsam digital dermatit) beskrevs för första gången 1997 i Storbritannien och idag räknar man med att ca 50 % av de brittiska fårflockarna är drabbade. Förutom i Storbritannien så förekommer CODD på Irland och ett fall har rapporterats från Tyskland samt två från Sverige. Sjukdomen börjar med förändringar vid kronranden som sedan sprider sig under klövhornet så att klövkapseln till slut lossnar. Förloppet orsakar ett stort djurlidande och hälta kan kvarstå även efter att skadorna läkt.

EU godkänner Sveriges förslag till ny jordbrukspolitik

31 oktober, 2022 Lammproducenterna 0

2023 förnyas den gemensamma jordbrukspolitiken i hela EU. Målet är att ge medlemsländerna bra förutsättningar att hantera de utmaningar som jordbruket och landsbygderna står inför. Den 28 oktober godkände EU-kommissionen Sveriges förslag till strategisk plan för den gemensamma jordbrukspolitiken. Nu kan arbetet med förordningar och föreskrifter avslutas så att reglerna kan träda i kraft vid årsskiftet och stöden öppnas för ansökningar.

Glöm ej beställa vaccin mot gasbrand!

25 oktober, 2022 Lammproducenterna 0

Glöm ej beställa vaccin mot gasbrand!
Vaccination av tackor inför lamningen görs främst för att skydda de unga lammen från gasbrand, men ger även ett skydd till både lamm och tackor mot andra sjukdomar som orsakas av clostridiebakterier till exempel stelkramp.

Nyhetsbrev 5

14 oktober, 2022 Lammproducenterna 0

Kostnadsfri digital kurssatsning
– start hösten 2022
Du anmäler dig nedan genom att klicka på respektive bild!

Lantbrukets djur i juni 2022

14 oktober, 2022 Lammproducenterna 0

Fler får än 2020 men färre än 2021
Det djurslag där antalet djur förändrats mest under de senaste åren är fåren. Mellan 2020 och 2021 ökade antalet djur med drygt 22 000 stycken för att till juni 2022 minska med 13 500 djur.