Webinar och medlemsfika tillsammans med Yara

17 maj, 2022 Lammproducenterna 0

Webinar och medlemsfika tillsammans med Yara
Fredagen den 20 maj kl 9.00 -10.00

Priset på svenskt lamm har stigit rekordmycket, trots det är det en utmaning att kunna få lönsamhet i produktionen när priserna på våra insatsvaror stigit exceptionellt i pris.
Det som kanske påverkar lammproduktionen mest är priset på handelsgödsel och samtidigt finns en stor potential i att optimera användningen av handelsgödsel.

Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års- och månadsstatistik – 2022:03

16 maj, 2022 Lammproducenterna 0

Sammanfattning
Figur A visar utvecklingen för samtliga fyra prisindex som presenteras i denna rapport och avser basår 2015=100.

De genomsnittliga priserna för produktionsmedel ökade enligt Produktionsmedelsprisindex (PM-index) med 36,0 % mellan mars 2021 och mars 2022. Priserna för produktgruppen Gödnings- och jordförbättringsmedel ökade mest (+226,0 %). Under samma period ökade Avräkningsprisindex (A‑index) med 28,5 %. Spannmål var den produktgrupp där priserna ökade mest (+98,0 %).

Slakt statistik från JBV

13 maj, 2022 Lammproducenterna 0

Under mars 2022 slaktades det 12 300 får och lamm och den totala slaktvikten av får och lamm var 260 ton. Jämfört med samma månad förra året minskade slakten av får och lamm med mer än 27 %. Slakten av får och lamm utgjordes till 88 % av kategorin Lamm, för vilken slakten minskade med 28 % jämfört med mars 2021.

Mer matkunskap i skolan

9 maj, 2022 Lammproducenterna 0

Krönika: Jag har ingen koppling till lantbruk och får nog lov att kalla mig en helt vanlig ”Svensson” i grund och botten. Jag kunde ingenting om lantbruk, fårskötsel eller livsmedelstillverkning när vi tog över ett litet jordbruk i Ånge för fyra år sedan. Uppskattningsvis ungefär lika lite som gemene man. Visst, man kan inte vara bra på allting, men en sådan självklarhet som att veta hur mat blir till hade inte skadat när man tittar i backspegeln.

Kalle Hammarberg tilldelas SFs Speciella Pris 2022

7 maj, 2022 Lammproducenterna 0

Kalle Hammarberg tilldelas SFs Speciella Pris 2022
Svenska Fåravelsförbundets Speciella Pris delas ut en gång årligen, för berömvärda insatser inom den svenska fårnäringen. 2022 går den ärofyllda utmärkelsen till veterinären Kalle Hammarberg, en pionjär inom veterinärmedicin för får och getter i Sverige som betytt enormt mycket för att öka kunskapen om våra små idisslare.

Årets Fårföretagare 2022 heter Carl Helander och är en avelsnörd från Skaraborg

6 maj, 2022 Lammproducenterna 0

Carl Helander driver tillsammans med familjen sin verksamhet på släktgården Johannelund utanför Floby i Västergötland. På gården finns idag 260 tackor av raserna Texel, Finull och Dorset.
Produktionen är inriktad på försäljning av avelsdjur och på slaktlammsproduktion. Huvudfokus ligger på avel av Texel, där de största satsningarna gjorts, senast genom embryoimport av nya avelslinjer från Nya Zeeland

Välkommen till en unik inblick i lammproduktion på Irland

6 maj, 2022 Lammproducenterna 0

Onsdagen den 11 maj kl 19,00

I Sverige säljs det mer lammkött från Irland än det som vi producerar i Sverige!
Vad är det som gör Irländsk lammproduktion så framgångsrik och så konkurrenskraftig mot den svenska.
För att inspireras och få kunskap om Irlands lammproduktion har Lammproducenterna bjudit in Kevin McDermott som jobbar på Sheep Ireland till detta webbinarium

JBV föreslår utformning av krisstöd till lantbruket.

6 maj, 2022 Lammproducenterna 0

Jordbruksverket föreslår utformning av krisstöd till lantbruket

Den 28 april fick Jordbruksverket i uppdrag av regeringen att föreslå hur ett riktat ekonomiskt stöd till animaliesektorn i jordbruket samt växthusföretagen skulle kunna utformas. Tillsammans med länsstyrelsen har vi nu tagit fram ett förslag på stödutformning som vi lämnat till Näringsdepartementet.

I år är det Gårdsmönstring

5 maj, 2022 Lammproducenterna 0

NY MÖNSTRINGSMODELL FÖR KÖTTRASER 2022
I år utgår Riksbedömning av köttraser i dess nuvarande form. Istället erbjuds besättningar en helt ny och innovativ form av mönstring av lamm hemma på den egna gården med start den 1 juni.

Baggauktion 2022

5 maj, 2022 Lammproducenterna 0

Baggauktionen i Linköping

I år kommer auktionen att vara öppen vilket innebär att alla ska kunna anmäla djur till försäljning, inom rimliga gränser.
Kravet på MV3 och djurägarförsäkran kvarstår, ägaren behöver också vara medlem i respektive rasförening. Djuret som anmäls skall ha officiell härstamning samt erhållit sina avelsvärden.