Baggauktion 2021 digitalt

11 augusti, 2021 Lammproducenterna 0

Inget är som det brukar vara

Baggauktion i Linköping kommer även i år vara digitalt.

Lördagen den 11 september klockan 14,00 kommer den första baggen att gå under klubban. Baggarna går med 5 min mellan rum.
Lägsta priset är 4,000 kronor för ett djur.

Kaj Sjunnessons minnesfond ansökan inne senast 31 augusti

1 augusti, 2021 Lammproducenterna 0

Tiden går fort och nu har vi kommit till andra året med utdelning ur Minnesfonden. Fondens syfte är att genom utdelning av medel utveckla och främja det svenska slaktlammet och svensk slaktlammsproduktion i Kaj Sjunnessons anda.
Medel kan sökas av person, projekt eller organisation för att utveckla en idé som främjar svensk slaktlammsproduktion eller för försök, studier, studieresor som uppfyller fondens syfte.

6 anledningar att välja svenskt kött

14 juli, 2021 Lammproducenterna 0

Spelar det någon roll vilket kött man köper? Gör det skillnad för klimatet? Är det överhuvudtaget hållbart att äta kött? Absolut! Och visst är det skillnad på kött och kött! Här berättar vi varför det är så viktigt att välja svenskt kött – i matbutiken såväl som på restaurang eller i gatukiosken.

NYHETSBREV 4/2021

9 juli, 2021 Lammproducenterna 0

* Följ upp parasitförekomst
* Varför måste nyetablerade besättningar som startat med M3/C3 och/eller MV/CAE-fria djur ta prov?
* Växer lammen som de ska?
* Nu kan vi återigen erbjuda spårämnesanalyser anpassade till fårens behov
* Passa på att gå kurs och börja seminera i din besättning redan i höst!
* Problem med läkemedelsleveranser
* Att verka på en stigande marknad
* De tio viktigaste klimatåtgärderna på svenska gris- nöt- och lammgårdar!

Projektet Mer mat – Fler jobb

30 juni, 2021 Lammproducenterna 0

Projektet Mer mat – Fler jobb

Du som driver företag med matproduktion är viktig!
Fram till 1 september kan du som är medlem i LRF eller Livsmedelsföretagen boka en Företagsanalys hos oss för endast 1600:- och för övriga 2 900:- (värde 12.000kr). Från 1 september är priset för medlem i LRF eller Livsmedelsföretagen 2 900:- och för övriga 5 600:- Företagsanalysen genomförs tillsammans med en affärsrådigivare från Ludvig & Co och syftar till att ge dig en översyn av ekonomin i din verksamhet, en ny affärsplan och en framåtblickande handlingsplan.

Tackkött – en smaksuccé på Runstens Gård

25 juni, 2021 Lammproducenterna 0

Fårproducenterna Annika Svenneheim och Christer Larsson vill få fler att upptäcka tackköttets potential och därmed öka köttets värde. Inom ramen för pilotprojektet ”Tackkött – ett naturligt gott kött” samarbetar de nu med restauranger som satt får på menyn.

Om vi har världens bästa lammkött……

25 juni, 2021 Lammproducenterna 0

Om vi har världens bästa lammkött så har vi antagligen världens bästa tackakött”

Claes Lövgren är initiativtagare och projektsamordnare för projektet ”Tackakött- ett naturligt gott kött!” som ska få fler att upptäcka potentialen i tackakött.
– Det har varit väldigt lyckat, berättar han för Jordbruksaktuellt.

Viltskadestatistik 2020 Skador av fredat vilt på tamdjur, hundar och gröda

16 juni, 2021 Lammproducenterna 0

Staten får i mån av tillgång på medel lämna bidrag för att förebygga skador av vilt och ersätta inträffade skador. Detta regleras i Viltskadeförordningen (2001:724) och Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om bidrag och ersättningar för viltskador (NFS 2008:16/NFS 2018:05) samt i Föreskrifter om bidrag och ersättning för rovdjursförekomst i samebyar (STFS 2007:9). Bidrag och ersättningar för viltskador utgår endast för vilt som inte får jagas under allmän jakttid.