Svenska Köttföretagen

I arbetet med Handlingsplan gris, nöt och lamm har branscherna enats om en långsiktig vision som sträcker sig till år 2030. Visionen är att kött från Sverige ska vara en del av världens hållbarhet. I Handlingsplanernas etapp 2 har det övergripande målet varit att öka efterfrågan på Svenskt kött. För att lyckas har vi haft fokus på tre olika målområden, klimat & kretslopp, foodservice och rätt sortering & köttkvalitet. Sedan 2019 har vi jobbat mot 48 st delmål genom att genomföra 123 st åtgärder. Nu är det dags för branschen att sammanfatta arbetet inom Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm.

Välkommen till slutredovisning av
Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm.

Var: Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm
När: Torsdagen den 8 december kl. 10.00 – 15.30, Fika serveras från kl 9.30.

Program:

  • Spännande projekt inom målområdena:
    • Klimat & Kretslopp, bl.a. De tio viktigaste klimatåtgärderna på gård och slakteri samt nya LCA-analyser för nöt och lamm
    • Foodservice, bl.a. om hur avlösande kriser påverkar och svenskt kött i offentliga miljöer
    • Rätt sortering & ätkvalitet, bl.a. Meat Standard Sweden Nöt och Lamm samt förbättrad kvalitet på svenskt griskött för charkproduktion
  • Svenskt Kött en del av världens hållbarhet - har vi nått dit?
  • Vad behöver framtidens köttbonde?

Sista dag för anmälan är den 24 oktober.