EU godkänner Sveriges förslag till ny jordbrukspolitik

31 oktober, 2022 Lammproducenterna 0

2023 förnyas den gemensamma jordbrukspolitiken i hela EU. Målet är att ge medlemsländerna bra förutsättningar att hantera de utmaningar som jordbruket och landsbygderna står inför. Den 28 oktober godkände EU-kommissionen Sveriges förslag till strategisk plan för den gemensamma jordbrukspolitiken. Nu kan arbetet med förordningar och föreskrifter avslutas så att reglerna kan träda i kraft vid årsskiftet och stöden öppnas för ansökningar.

Glöm ej beställa vaccin mot gasbrand!

25 oktober, 2022 Lammproducenterna 0

Glöm ej beställa vaccin mot gasbrand!
Vaccination av tackor inför lamningen görs främst för att skydda de unga lammen från gasbrand, men ger även ett skydd till både lamm och tackor mot andra sjukdomar som orsakas av clostridiebakterier till exempel stelkramp.

Lantbrukets djur i juni 2022

14 oktober, 2022 Lammproducenterna 0

Fler får än 2020 men färre än 2021
Det djurslag där antalet djur förändrats mest under de senaste åren är fåren. Mellan 2020 och 2021 ökade antalet djur med drygt 22 000 stycken för att till juni 2022 minska med 13 500 djur.

Foderstatsberäkning/Foderkollen

12 oktober, 2022 Lammproducenterna 0

Foderstatsberäkning/Foderkollen
Foderstatsberäkningar, anpassade för dig som är får- eller lammproducent.

Foderstatsberäkningen omfattar:
Beräkning av foderstat till en tackgrupps följande produktionsstadium:
• Lågdräktighet
• Högdräktighet
• Digivning

Lamm2022

7 oktober, 2022 Lammproducenterna 0

Ett fantastiska gäng som deltog på Lammproducenternas Lamm2022 i dagarna två! 12 föredrag av producenter och företag i dagsaktuella ämnen. Jag har varit på många […]

Pris på Lamm under året

7 oktober, 2022 Lammproducenterna 0

Priser på jordbruksprodukter – september 2022
• Vecka 39 var det genomsnittliga avräkningspriset på ungtjur R3 I Sverige 4 procent högre än det genomsnittliga priset inom EU.

Kaj Sjunnessons minnesfond 2022

7 oktober, 2022 Lammproducenterna 0

Medel från Kaj Sjunnessons minnesfond delas ut till:

Allan Hägg Grönborg

Motivering
Allan Hägg Grönborg tilldelas medel för att kunna delta i 10th International Sheep Veterinary Congress i Spanien och därifrån hämta hem kunskap och erfarenheter som vi fårägare har nytta av på gården då vi oftast möter en lokal distriktsveterinär vid akuta sjukdomsfall.