Krisstöd till djurproduktion

Regeringen har beslutat om ett riktat ekonomiskt stöd till djurproduktion, växthusföretag och yrkesfisket. Anledningen är att kostnaderna för insatsvaror inom jordbruket har ökat kraftigt den senaste tiden, bland annat på grund av Rysslands invasion av Ukraina. Det är länsstyrelsen som administrerar och handlägger stödet.

Krisstöd till djurproduktion

Hitta på sidan

Krisstöd till animalieproduktion handläggs av länsstyrelserna i Skåne, Västra Götaland, Örebro, Gävleborg och Stockholm
 

Statligt stöd för ökade kostnader inom jordbrukssektorn

Blankett fullmakt jordbruksstödet

Kom ihåg att anmäla rätt kontonummer

För att du ska få dina pengar utbetalda måste du ha ett
kontonummer registrerat hos Jordbruksverket.
På Mina sidor kan du anmäla eller ändra kontonummer
på ett snabbt och enkelt sätt.

Skåne 010-224 10 00

Krisstöd för animaliesektorn
Skåne
Skåne, Blekinge, Hallands eller Jönköpings län
enhetenforsarskildastod.skane@lansstyrelsen.se
010-2241125

Stockholm 010-223 11 71

Krisstöd för animaliesektorn
Stockholm
Stockholms, Gotlands, Kalmar Kronobergs län.
stockholm@lansstyrelsen.se
010-223 11 71

Gävleborg 010-225 10 00

Krisstöd för animaliesektorn
Gävleborgs,
Dalarnas, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län,
krisstod.gavleborg@lansstyrelsen.se
010-225 11 65

Västra Götaland 010-224 40 00

Krisstöd för animaliesektorn
Västra Götaland
Västra Götalands eller Östergötlands län,
krisstod.vastragotaland@lansstyrelsen.se
010-224 40 00

Örebro 010-224 80 00

Krisstöd för animaliesektorn
Örebro Örebro, Värmlands, Uppsala, Västmanlands eller Södermanlands län
krisstod.orebro@lansstyrelsen.se
010-224 84 10