Nya regler för får och getter

15 september, 2022 Lammproducenterna 0

Information om nya regler för får och getter
Är du registrerad som aktör på en eller flera anläggningar med får eller getter. Det är viktigt att du läser igenom allt eftersom det bland annat kan påverka eventuella stöd som du får. På vår webbplats kan läsa mer om Registrering, märkning och journalföring av får och getter. Du hittar informationen under Startsida/Djur/Lantbruksdjur och hästar/Får och getter/Registrering, märkning och journalföring.

Krisstöd till djurproduktion

2 september, 2022 Lammproducenterna 0

Jordbruksaktuellt om Krisstödet Krisstöd till djurproduktion Regeringen har beslutat om ett riktat ekonomiskt stöd till djurproduktion, växthusföretag och yrkesfisket. Anledningen är att kostnaderna för insatsvaror […]

Priser på jordbruksprodukter – augusti 2022

1 september, 2022 Lammproducenterna 0

Lamm
Avräkningspriset för lamm i Sverige varierar säsongsmässigt över året med stigande priser under första halvåret och sjunkande priser under andra. Vecka 33 var det genomsnittliga priset 79,68 kr/kg vilket är 17 procent högre än motsvarande vecka 2021. Under 2021 var slakten 3 procent lägre än under 2020. Under januari – juni 2022 var slakten 4 procent lägre än under motsvarande period 2021.

Ökning av tackor, lamm och baggar……..

6 juli, 2022 Lammproducenterna 0

Ökning av tackor, lamm och baggar i Sverige under det senaste året. En besättningsstorlek mellan 10 och 24 får var vanligast år 2021. Störst del av alla tackor och baggar, 55 %, fanns däremot i besättningar som hade 50 djur eller fler.
Totalt fanns drygt 520 000 lamm, tackor och baggar i Sverige 2021 och det är en ökning med drygt 4 % sedan samma tid föregående år.

Utveckling av slakt av får och lamm i april

17 juni, 2022 Lammproducenterna 0

Slakten av får och lamm ökade med 11 % i april 2022 jämfört med samma månad förra året. Det slaktades under månaden 15 000 får och lamm och den totala slaktvikten var 320 ton. Slakten av får och lamm utgjordes till 87 % av kategorin Lamm, för vilken slakten ökade med mer än 13 % jämfört med april 2021.

Pris på Lamm maj 2022

2 juni, 2022 Lammproducenterna 0

Lamm
Avräkningspriset för lamm i Sverige varierar säsongsmässigt över året med stigande priser under första halvåret och sjunkande priser under andra. Vecka 21 var det genomsnittliga priset 87,79 kr/kg vilket är 20 procent högre än motsvarande vecka 2021. Under 2021 var slakten 3 procent lägre än under 2020. Under januari – mars 2022 var slakten 9 procent högre än under motsvarande period 2021.

Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års- och månadsstatistik – 2022:03

16 maj, 2022 Lammproducenterna 0

Sammanfattning
Figur A visar utvecklingen för samtliga fyra prisindex som presenteras i denna rapport och avser basår 2015=100.

De genomsnittliga priserna för produktionsmedel ökade enligt Produktionsmedelsprisindex (PM-index) med 36,0 % mellan mars 2021 och mars 2022. Priserna för produktgruppen Gödnings- och jordförbättringsmedel ökade mest (+226,0 %). Under samma period ökade Avräkningsprisindex (A‑index) med 28,5 %. Spannmål var den produktgrupp där priserna ökade mest (+98,0 %).

Slakt statistik från JBV

13 maj, 2022 Lammproducenterna 0

Under mars 2022 slaktades det 12 300 får och lamm och den totala slaktvikten av får och lamm var 260 ton. Jämfört med samma månad förra året minskade slakten av får och lamm med mer än 27 %. Slakten av får och lamm utgjordes till 88 % av kategorin Lamm, för vilken slakten minskade med 28 % jämfört med mars 2021.

JBV föreslår utformning av krisstöd till lantbruket.

6 maj, 2022 Lammproducenterna 0

Jordbruksverket föreslår utformning av krisstöd till lantbruket

Den 28 april fick Jordbruksverket i uppdrag av regeringen att föreslå hur ett riktat ekonomiskt stöd till animaliesektorn i jordbruket samt växthusföretagen skulle kunna utformas. Tillsammans med länsstyrelsen har vi nu tagit fram ett förslag på stödutformning som vi lämnat till Näringsdepartementet.

Drygt 22 000 insatser i syfte att kontrollera att djurskyddsreglerna följs

25 april, 2022 Lammproducenterna 0

Under 2021 gjorde länsstyrelserna 22 035 kontrollinsatser. Trots fortsatta utmaningar på grund av pandemin nåddes målet om att att göra minst lika många planerade normalkontroller som kontroller efter klagomål. Resultatet av kontrollen visar att de flesta djurhållare följer djurskyddsreglerna men också att det fortsatt finns brister i ungefär samma utsträckning som tidigare år.