EU godkänner Sveriges förslag till ny jordbrukspolitik

31 oktober, 2022 Lammproducenterna 0

2023 förnyas den gemensamma jordbrukspolitiken i hela EU. Målet är att ge medlemsländerna bra förutsättningar att hantera de utmaningar som jordbruket och landsbygderna står inför. Den 28 oktober godkände EU-kommissionen Sveriges förslag till strategisk plan för den gemensamma jordbrukspolitiken. Nu kan arbetet med förordningar och föreskrifter avslutas så att reglerna kan träda i kraft vid årsskiftet och stöden öppnas för ansökningar.

Lantbrukets djur i juni 2022

14 oktober, 2022 Lammproducenterna 0

Fler får än 2020 men färre än 2021
Det djurslag där antalet djur förändrats mest under de senaste åren är fåren. Mellan 2020 och 2021 ökade antalet djur med drygt 22 000 stycken för att till juni 2022 minska med 13 500 djur.

Pris på Lamm under året

7 oktober, 2022 Lammproducenterna 0

Priser på jordbruksprodukter – september 2022
• Vecka 39 var det genomsnittliga avräkningspriset på ungtjur R3 I Sverige 4 procent högre än det genomsnittliga priset inom EU.

Nya regler för får och getter

15 september, 2022 Lammproducenterna 0

Information om nya regler för får och getter
Är du registrerad som aktör på en eller flera anläggningar med får eller getter. Det är viktigt att du läser igenom allt eftersom det bland annat kan påverka eventuella stöd som du får. På vår webbplats kan läsa mer om Registrering, märkning och journalföring av får och getter. Du hittar informationen under Startsida/Djur/Lantbruksdjur och hästar/Får och getter/Registrering, märkning och journalföring.

Krisstöd till djurproduktion

2 september, 2022 Lammproducenterna 0

Jordbruksaktuellt om Krisstödet Krisstöd till djurproduktion Regeringen har beslutat om ett riktat ekonomiskt stöd till djurproduktion, växthusföretag och yrkesfisket. Anledningen är att kostnaderna för insatsvaror […]

Priser på jordbruksprodukter – augusti 2022

1 september, 2022 Lammproducenterna 0

Lamm
Avräkningspriset för lamm i Sverige varierar säsongsmässigt över året med stigande priser under första halvåret och sjunkande priser under andra. Vecka 33 var det genomsnittliga priset 79,68 kr/kg vilket är 17 procent högre än motsvarande vecka 2021. Under 2021 var slakten 3 procent lägre än under 2020. Under januari – juni 2022 var slakten 4 procent lägre än under motsvarande period 2021.

Ökning av tackor, lamm och baggar……..

6 juli, 2022 Lammproducenterna 0

Ökning av tackor, lamm och baggar i Sverige under det senaste året. En besättningsstorlek mellan 10 och 24 får var vanligast år 2021. Störst del av alla tackor och baggar, 55 %, fanns däremot i besättningar som hade 50 djur eller fler.
Totalt fanns drygt 520 000 lamm, tackor och baggar i Sverige 2021 och det är en ökning med drygt 4 % sedan samma tid föregående år.

Utveckling av slakt av får och lamm i april

17 juni, 2022 Lammproducenterna 0

Slakten av får och lamm ökade med 11 % i april 2022 jämfört med samma månad förra året. Det slaktades under månaden 15 000 får och lamm och den totala slaktvikten var 320 ton. Slakten av får och lamm utgjordes till 87 % av kategorin Lamm, för vilken slakten ökade med mer än 13 % jämfört med april 2021.

Pris på Lamm maj 2022

2 juni, 2022 Lammproducenterna 0

Lamm
Avräkningspriset för lamm i Sverige varierar säsongsmässigt över året med stigande priser under första halvåret och sjunkande priser under andra. Vecka 21 var det genomsnittliga priset 87,79 kr/kg vilket är 20 procent högre än motsvarande vecka 2021. Under 2021 var slakten 3 procent lägre än under 2020. Under januari – mars 2022 var slakten 9 procent högre än under motsvarande period 2021.