Utveckling slakt av lantbruksdjur

  • Slakten av får och lamm i november 2022 ökade med 2 % jämfört med uppgifterna för november 2021. Under månaden slaktades det 31 200 får och lamm och den totala slaktvikten var 610 ton. Slakten av får och lamm utgjordes till 72 % av kategorin Lamm, för vilken slakten minskade med 6 %. För den andra kategorin, Tackor och baggar, ökade slakten med 18 % jämfört med samma månad förra året.