Utveckling av slakt av lantbruksdjur

Utveckling av slakt av lantbruksdjur

• Slakten av får och lamm ökade med 13 % i januari 2023 jämfört med motsvarande månad förra året. Under månaden slaktades det 11 400 får och lamm och den totala slaktvikten av får och lamm var 240 ton.
• Så tar vi fram statistiken
• Uppgifter om slakten av får och lamm rapporteras veckovis från alla slakterier i landet till Jordbruksverkets slaktdatabas. Statistiken baseras på uttag från denna databas.