Antal får i december 2022

15 mars, 2023 Lammproducenterna 0

Sammanfattning
Det totala antalet får på jordbruksföretag i Sverige beräknas ha uppgått till cirka 342 000 stycken i december 2022. Det är en nedgång med drygt 1 % jämfört med december 2021. Jämfört med de uppgifter som Jordbruksverket regelbundet publicerar avseende juni månad så är det cirka 33 % färre djur vilket är ungefär i nivå med vad det brukar vara och en följd av att de flesta lamm föds på våren och slaktas på hösten.

Elitlamm nya regler

7 mars, 2023 Lammproducenterna 0

Nya regler inom avelsregistret från 1 april 2023
Från 1 april förändras vissa regler för registrering för dig som använder Elitlamm Avel & Produktion eller Elitlamm AvelMini. Det beror på införandet av EUs zooteknikförordning, det regelverk som bland annat reglerar registrering av rasrena får.