2016

En lyckad auktion avslutad med totalt 50 utrop, något mindre besökare än vanligt vilket jag tror beror på det sena skördeläget i Sverige.

2016 års priserna var något högre mot de förgående åren 2015 och 2014

I år var det två Holländska domare som rangordnade baggarna Theo van Dijne och Patrick Haccou

Bästa Finull 16120 Ulf Ekholm, Ölmhult Best in Show
Bästa Suffolk 16022Ann Karlsson Helgö
Bästa Texel 16165Möllers Texel
Bästa Dorset16071 Anna & Tomas Olsson Norrby Gård
Bästa Dorper16002 Lawewnce & Mia Heathman Kullagård
Alla år för utom 2001Har en texelbagge fått BIS
2001Oxford Down bagge
2015Suffolk bagge
2016 Finullsbagge
 

Kaj Sjunnessons Hederspris
som delades ut för femte gång tilldelades 16005 från Bäckgården för
sina mycket goda slaktkroppsegenskaper och ett mycket bra ryggmuskeldjup.

Högst betalda bagge blev en Dorper
16022 från Lawewnce & Mia Heathman, Kullagård som såldes för 33 000 kr

I övrigt var det en positiv stämning under auktionen som är en viktig
träffpunkt för fårsverige!

ulf-lantmannens-pris

Bästa Finull Ulf  och Aina Ekholm, Ölmhult som blev Best in Show