2013

Årets baggauktion kunde summeras med en lägre totalsumma
än förra året och ett något lägre medelpris.
Totalt såldes 57 baggar, och medelpriset över alla raser var 7061 kr.
6 av 10 Finullsbaggar såldes för mellan 3 500-5 500 kr. Även en grupp hondjur såldes.
35 av 39 Texelbaggar såldes för mellan 4000 till 30 000 kr.
En Dorset och en Oxford Down gick för 6 500 kr respektive 4 000.
11 av 13 Suffolkbaggar såldes för mellan 3500 till 10 000 kr.
Även två grupper tacklamm såldes för 4 500-5 000 kr.

 

 Ras  Antal  Medelpris  Högst
 Texel 35  8 343 30 000
Suffolk 13  5 042 10 000
Suffolk Tackgrupp  2  4 750  5 000
Oxford Down  1  4 000  4 000
Dorset  1  6 500  6 500
Finull  6  4 167  5 500
Finull tackgrupp  1  5 000  5 000
2013 BIS Möllers-Viking
Bäst i Show Möllers-Viking, Dyraste baggen