Priser

Åke Palms HP 1995-2011
Auktion
Best in Show 2000-
Auktion
Kaj Sjunnessons HP 2012-
Auktion
Texelföreningens 2003-
vandringspris
Utställning
KLS Ugglarps 2010-
vandringspris
Utställning
Danska Texelföreningens 2014-
vandringspris
Utställning
Dansk Texelförening