Finull

 

2017-09-07
Yvonne Schuer
Falla 6
570 21 MALMBÄCK
0708-33 45 73
yvonne.schuer@yahoo.se

Ca 30 st finulltacklamm. Vita och några bruna.
Bagglamm, vita och bruna.
födda mars-april 2017
M3-status och med i Elitlamm
Tacklamm 1200 kr
Bagglamm 3000 kr

 

 

 

 

 

 

 

 

.