Korsningdjur

Finull/Dorsettacklamm
Åsa och Anders Josefsson
Ölmestad Månsagård 1
333 75 Reftele
0703-43 41 48
mansagard@hotmail.com
Finull/Dorsettacklamm födda mars/april 2017. ca 10 st.
Leveransklara Juni. M3 status, med i fårkontrollen. F-status.
Svarta och vita. Finns även bagglamm finull/dorset. 2017-05-04
Korsning
Anna-Stina Stehn
Vekator
312 95 LAHOLM
0708-91 78 00
anna-stina@stehn.nu
15 tacklammskorsningar med mkt texel men även Finull/Dorset
på mödernet. Alla väger fr 46 kg och uppåt. Är antingen tvilling,
trilling eller fyrling födda. Trevliga djur att både hantera och
titta på, tidigare syskon har gett minst R+ klassning vid slakt
(mest U). Säljes enbart pga minskning av besättningen.
Är MV-fri. 1200 kr/st