Sälja Suffolk

 

2018-05-04
Helgölamm
Karlsson Ann &
Isaksson Lasse
Helgö Södergård
355 93 VÄXJÖ
0705-77 71 47
0706-66 91 85
helgolamm@gmail.com
Fina tack- och bagglamm.
Avelsbaggar riksbedömda
med 5 och 6 i helhet.
 

 

 

 

 

 

 

 

.