Suffolk

2017-07-19
Leif Carlsson
Frasta Enbacken
640 40 STORA SUNDBY
0738-10 16 06
www.frasta.n.nu.
Nu har jag på FrastaLamm 2 st bagglamm till salu.
Frastas 1709 och Frastas 1721 födda i Januari 2017.
M3 status och ingen fotröta påvisad.
2017-04-29
Helgö Lamm
Ann Karlsson
Helgö Södergård
355 93 VÄXJÖ
0705-77 71 47
helgolamm@gmail.com
Bagg-och tacklamm till salu
MV-fria och F-status.
Suffolkföreningens rekommenderade pris gäller