Sälja Texel

Tänk på att meddela när annonsen är inaktuell.

2018-07-05
Daniel & Erika Johansson
Lilla Hult
355 96 KALVSVIK
0733-09 09 62 Erika
0761-18 09 18 Daniel
erikajohansson8001@gmail.com
Tacklamm 2018
Födda febr-mars, 10-15 st.
Härstamning, Mv fri, Elitlamm,
ingen fotröta påvisad.