Dorper

Sydafrikansk dorper

Den sydafrikanska köttrasen Dorper är ett medelstort (baggen 90-105 kg, tackan 70-85 kg) vitt
får med svart huvud och hals (Dorper) eller ett helvitt får (Vit Dorper). De är dock två skilda raser
och får inte korsas i renrasig avel. Dorpern uppstod vid mitten av 1900-talet genom att para
Dorset Horn-baggar med tackor av Blackheaded persianras. Rasföreningen bildades 1950.

Dorpern avlades för de tuffa förhållandena i Sydafrika, och den klarar både hettan i Mexiko och den
extrema kylan i Kanada. Den är inte kräsen vad gäller betesval och klarar sig bra även på magra
marker. Den behöver inte klippas, fällen ömsas spontant.

Dorper


Tackan blir tidigt könsmogen, brunstar utanför ”normal” säsong och kan under en tvåårsperiod
producera tre kullar med i snitt 1,7 lamm per tacka. Inga födselproblem eftersom Dorpern, i jämförelse
med de andra ”terminal” raser, föder ett relativt litet lamm.

Lammen föds livskraftiga och växer snabbt. Dorper- fåret är också känt för en naturlig
moståndskraft mot parasiter. Det finns över 10 miljoner Dorper-får i Sydafrika.

Raserna används med stor framgång i korsningsprogram i produktionsbesättningar och det mycket
möra och smakfulla köttet är eftersökt världen över.