Dräktighetsscanning

Carl Williams
kommer till Sverige varje år i november och  januari för att dräktighetsscanna våra tackor.
Tiden är knapp och han jobbar nästan dygnet runt vid högsäsong!
Du kan när som helst på året anmäla dina tackor  till scanning. Ju tidigare du anmäler desto
lättare blir det att planera för dem som organiserar scanningen i olika delar av Sverige.
Bokning av Carl se längre ner på sidan 
Martin Sjunnesson
Dräktighetsscannar får, klipper får
Erfaren dräktighetscannare som utgår från Strängnäs och finns tillhands året om
Martin Sjunnesson
Fogdö Årby
645 92 STRÄNGNÄS
0152-137 17
0705-98 14 43
sjunnesson.martin@gmail.com
Karins Lantbrukstjänst
Dräktighetsscanning på får, gris, häst, alpacka, hund och katt.
Erfaren dräktighetscannare som utgår från Borensberg och finns tillhands året om.
Karin Persson
Korskrog 264
590 33 FORNÅSA
0702-89 30 49
info@karins-lantbrukstjanst.se

Fördelar med scanning:

1. Du vet vilka tackor som är obetäckta och kan ta ställning till vad du ska göra med dem.
Är det många så kanske du släpper bagge igen eller så behöver du bara underhållsfodra
dem under vintern – sparar pengar.2. Du kan dela in tackorna i grupper efter hur många ungar de ska ha och fodra dem så mycket de behöver – sparar pengar och ger friskare tackor och starkare lamm.

3. Du kan beställa rätt mängd öronmärken – sparar pengar eller räddar dig från att stå där med för få märken mitt i lamningen.

4. Vid lamningen vet du hur många lamm som skall födas. Om du hjälper en tacka att lamma så vet
du om hon har flera ungar i sig som du också ska hjälpa till världen. Obs! Om tackan beter sig underligt
(är slö, krystar, orolig etc.) efter att det scannade antalet lamm är ute så kan det vara bra att känna
efter igen att det inte ligger kvar någon unge.
Var alltid försiktig och rentvättad när du hjälper till vid lamningen.

5. När det uppstår adoptionssituationer så kan du lättare adoptera bort lamm mitt i en pågående lamning och då få bättre resultat. Du kan t ex adoptera en unge till en som håller på att lamma, som
du vet bara skall ha en unge. Det kan också vara en tacka som ska ha flera men där en eller fler ungar är dödfödda-sparar pengar och arbete med flasklamm!

Behöver du fler argument?
När skall tackan scannas?
Vid 40 – 80 dagars dräktighet är resultatet nästan 100%.
Tidigare kan endast dräktig eller icke dräktig konstateras.
Efter 90 dagar är fostren så stora att de kan skymma varandra!

  

Baggsläpp
Augusti-September
Scanning
November
20 September-20 Oktober December
20 Oktober-20 November Januari

Råd vid scanning:

 • Helst ska man ha en hanteringsränna innan  scanningbur. En medhjälpare som ”matar” tackor till scanningen behövs. Det är bra att ha en fålla som samlar upp dem efter att de har scannats så att de lockar in de andra i apparaten. Storleken på den beror på hur många djur som skall igenom men den bör inte vara för liten så att den måste tömmas för ofta.

• Sortera tackorna när scanningen är klar.

• Man skall få plats att sitta på vänster sida om buren och det är bra om den med märkfärg står mittemot. Det blir rörigt om man vill ta id-nr samtidigt eftersom det går så fort. Det smidigaste är att färgmärka tackorna och göra det i lugn och ro när man har åkt, så minskar också risken för fel.
• Det skall helst inte vara några starka lampor som lyser ovanför där man skall vara.

• Har du en större besättning, finns inte tid att läsa öronnummer! Snabbaste sättet att märka är med sprayfärg. Många märker 1-dräktiga med en färg, trillingar och fler med en färg och tvillingar omärkta. Vill man ha system där man även märker ut tid för födsel kan ett sätt vara att man sätter färgkoden fram vid huvudet eller på rumpan, beroende på om de skall ha tidigt eller sent på säsongen. Då måste även tvillingar sprayas. Det viktigaste är att det inte blir för mycket för en själv att hålla ordning på.

För dem som säljer ullen vill det till att färgen går bort tillräckligt fort.
• Tackorna skall inte ha ätit alls timmarna innan, då kan fostren skymmas av mat.
• Det behöver tillgång till ljummet vatten som han skall ha i sin apparat, bara några liter behövs.
 Vid anmälan skall det uppges:
– När baggen släpptes.
– När baggen togs bort.
– Hur många tackor som ska scannas, varav tacklamm.
Om du har frågor eller vill anmäla dig så kan du ringa oss:

Bokning av Carl Williams

Gotland Gotland  Övriga landet
November scanning Januari scanning  
Ingegerd Sahlsten Anna Törnfält Kaj Sjunnesson
0498-26 11 98 0498-49 30 70 0152-302 63
0738-18 01 89 0737-07 29 45 0703-02 63 02