Marknadsrapport

Marknadsrapport

Marknadsrapporten är ett statistikunderlag som främst visar utvecklingen på den
svenska marknaden, men den innehåller även några övergripande figurer för EU och
världsmarknaden samt kortare analyser.