Klassning = R+  Kvalitetstillägg = Kt

Notering fredag,Notering tisdag
Klassning = R+
Gourmettillägg=GKvalitetstillägg=Kv
Kontraktstillägg=KtKontraktstillägg=Kt
Fett 2- till 3Fett 2- till 3
LeveranstilläggÅrs tillägg 20 kronor
Lt + 0,70 öre/kg Åt 1 kr/kg
Stoppavgift -150 kronor/ leverans
1-5 djur -325 kr/lev,
6-10 djur -125 kr/lev
11 och uppåt +8 till 20 kr/djur
Stoppavgift 150 kr/leverans
1-5 djur -150 kr/lev
6-10 djur - 0 kr/lev
11 och uppåt +8 till 20 kr/djur
Medel 22 lamm/leverans
vid 20 kg/djur
Medel 38 lamm/leverans vid 20 kg/djur
VeckaSCANKtLtTotal
1246,0290,7055,72
1146,0280,7054,72
1045,0280,7053,72
944,0270,7051,72
842,0270,7049,72
740,0270,7047,72
635,5290,7045,22
535,5290,7045,22
433,5290,7043,22
332,0280,7040,72
232,0260,7038,72
132,0250,7037,72
Vecka KLSKtÅtTotal
1246,00111,0058,00
1146,00101,0057,00
1045,5091,0055,50
944,0091,0054,00
843,0091,0053,00
741,0091,0051,00
639,0091,0049,00
539,0091,0049,00
439,0081,0048,00
338,0071,0046,00
237,0061,0044,00
137,0061,0044,00