Om oss

Ordförande
Tomas Olsson

Driver Norrby Gård i Kungsör tillsammans med min fru Anna.
Vi har tre barn och 1000 tackor. Inriktningen på produktionen är primör och beteslamm där alla lammen säljs på kontrakt till en restaurang i Stockholm. Vi har även 50 st Dorset och 50 st Texel som rena avelsdjur. Till dessa har de bl.a. köpt baggar från Danmark för att bättra på framför allt Dorsetrasen i Sverige. Att producera bra slaktkroppar är högsta prioritet i lamm produktionen. Vi arbetar mycket med att finna rationella och lättarbetade lösningar och har provat alla möjliga sorters byggader till djuren. Jag har arbetat mycket med marknaden för lammproduktion i Sverige.

Sekreterare
Crister Nilsson

Brukspöjk uppväxt i norra Bergslagen/södra Dalarna = Rumpmas
Alltid stort får intresse som även medfört olika förtroendeuppdrag inom fårnäringen. Jag är med i Lammproducenterna och Suffolk föreningarnas styrelse samt sammankallande i valberedningen Svenska Fåravels-förbundet. Arbetat över 50 år inom agrara sektorn såsom dräng, djurskötare, rättare, skogsarbetare, deltidsbonde tjänsteman och egen företagare m.m. varvat med studier. Har varit 33 år inom fodersektorn i olika roller. (Säljare svinfoder, produktchef idisslare och häst, säljledare för fodersäljare, foderansvarig östra Sverige, regionchef södra Sverige och återförsäljare av finska fodertillskottsprodukter). Nuvarande besättning startades 1998 med 3 tackor Äger idag en liten gård och arrenderar en något större där har vi alla djur under stall perioden.
Tackor c:a 300 st.
Raser: Finull 4 färger, X tackor Ksu/Lf, Päls, Suffolk och Leicester
Baggar äldre c:a 20 st.
Raser: Finull 4 färger, Suffolk, Päls, Texel, Dorset, Leicester och teaser.

Kaj Sjunnesson

Driver Välnäs Gård i Sörmland tillsammans med min fru Ann och 600 tackor. Vi har produktion på primör och beteslamm där alla lammen säljs på kontrakt till en restaurang i Stockholm. Har arbetat med lamm-produktion sedan 1972 och har inga planer på att sluta. Kvalitet i alla aspekter har alltid varit det viktigaste och för ca 20 år sedan satte jag upp målet att som lammproducent kunna leva ett bra liv på 500 tackor. Det målet är uppnått både ekonomiskt och att som lammproducent bli accepterad och bli tagen på allvar i bonde branschen. En av de viktiga milstolparna har varit baggauktionen i Linköping som jag och Ann med flera har arbetat mycket med och som har betytt mycket för produktionen av kvalitetsbaggar på köttsidan. Var med och startade Lamm-producenterna. Använder inte mail så du når mig enklast på telefon!

Victoria
Gustafsson

Jag och min familj, som består av min sambo samt våra tre barn, bor på vår släktgård som ligger ca 1 mil öster om Skövde. Jag är husdjurs-agronom och har även arbetat som lärare på ett naturbruksgymnasium. Idag bedriver jag konventionell sommarlammsproduktion med ca 100 tackor som lammar i februari och mars. Huvuddelen av tackorna är korsningar mellan finull och texel eller finull, texel och suffolk. År 2017 inköptes en dorsetbagge för att användas i korsningar med finull.
Jag har även ca 15 suffolktackor för renrasavel. Jag har ett intresse för avel och vill ta fram hållbara och produktionsstarka tackor med god fertilitet och exteriör. Lammen ska uppvisa en god tillväxt och muskelansättning och kunna drivas upp till högre vikter utan att bli feta. Jag har också ett intresse för vallproduktion och bete, då jag har sett hur stor betydelse ett bra grovfoder har i lammproduktionen samt för ekonomin. Vi använder i huvudsak äldre/enklare byggnader till fåren som med olika lösningar har anpassats för att ge djuren en god miljö samt bli lättarbetade.

David William

Flyttade från Australien till Sverige 1989. Jag är utbildad i Australien i farm management, som mest liknar lantmästarutbildningen här. Tillsammans med min fru Elisabet driver vi Slättåkra gård, Ljungbyhed i Skåne, sedan 1992. Vi har tre vuxna barn som också är engagerade. På gården finns ca 300 tackor som är renrasig finull med vårlammning. Vi har även ca 30 dikor i lantbruket. Lantbruket drivs på 130 ha åker och bete, och även 80 ha skog. Vi producerar allt foder själva, även kraftfoder. All produktion är ekologisk sedan 2001. Avel är ett specialintresse för mig, med många uppdrag som domare och som mönstrare till Finullsföreningen. För mig är det viktigt att lönsamhet finns med i alla beslut i lantbruket. Jag är även engagerad i Svenska Working Kelpie Klubben och vi ser våra vallhundar som självklara medarbetare på gården.

Ulrika Ek

Driver Ekenäs lantbruk på gårdarna Ekenäs och Svartarp, i den lilla kommunen Ydre, i södra Östergötland sedan 11 år då jag valde att avsluta mitt yrkesliv i skolan och blev bonde på heltid. Läste på Vreta parallellt med att jag satte igång. Startade med ett 40 tal dikor och 50 finullstackor. Sedan dess har jag avvecklat korna (2015) och satsat på lammproduktionen fullt ut. Har idag ca 500 tackor. Lamning i okt/nov samt jan/feb. Tackorna är mestadels korsningar av finulldorset och finulldorper, har också en renrasig finullsgrupp (60-70 st) som betäcks med Dorset för egen rekrytering. Är konventionell och odlar allt grovfoder själva.
Jag är född i Upplands Väsby men familjen flyttade när jag var 6 år till Skåne (Fränninge) och startade lantbruk med mjölkkor + allsköns blandning av djurslag, för att efter 7-8 år flytta hit upp till Svartarps gård med huvudsakligen mjölk-produktion. Kan nog påstå att uppväxten gav mig en del erfarenhet/kunskap om de flesta sorters lantbruksdjur dock hade vi inte får mer än under en säsong i mitten av 80 talet för det fungerade inte alls då de mest drog runt på bygden och ställde till förtret, lammöverlevnaden var dålig och klippning försökte mina syskon och jag klara själva med gammal handsax (vi hade total okunskap om djurslaget).
Med tanke på den tidiga dåliga erfarenheten av får är det smått fantastiskt att jag blev lammproducent och att det är just får jag brinner för allra mest! Kunskap om djurslaget är A och O.
Jag är gift med Henrik maskinreparatör, drev företag inom lantbruksservice men jobbar sedan tre år även han hemma på gården, sköter vår minkuppfödning (med 500 avelshonor), stängsel, körslor, skogen samt andra jobb utanför gården. Vi har 5 barn varav 2 utflugna.

Markus
Westberg

Jag bor i Hamra på södra Gotland tillsammans med min familj, bestående av Karin och tre barn. Gården, som är en släktgård där jag är tionde generationen, har huvudinriktningen på lammproduktion, för närvarande håller vi 700 tackor bestående av renrasiga gotlandstackor samt korsningar gotland/dorset. Lamning sker vid två tidpunkter jan/dec samt mars/april. Vi sysslar även med entreprenad inom vallproduktion samt köttförsäljning i gårdsbutik tillsammans med en kompanjon. Både jag och min fru är sysselsatta på gården och strävar hela tiden framåt med vår produktion och gillar att hitta nya lösningar på olika arbets-moment i vardagen. På gården finns även ett gäng vallhundar, både working kelpie och border collie som underlättar det dagliga jobbet. Jag har gått Gårdsmästarutbildningen och har tidigare bl.a suttit i styrelsen för LRF Ungdomen på riksnivå samt varit får- och lammansvarig i LRFs husdjursutskott.

 

Hemsida
Admistatör
Karin Petersson

Bor i Råstorp i Tolg 3 mil norr om Växjö med min man Jan-Olof (gården har varit i Jan-Olofs släkten sedan slutet på 1700 talet). Vi har tre barn som är utflugna. När jag komma till gården 1985 så fanns det 45 päls tackor. Jag är biten texelfantast efter att min föräldrar köpte en Texel bagge i slutet på 60 talet. 1996 så köpte vi sju texel tackor som vi har bygg upp vår besättning på. Under de kommande 10 åren fasades päls tackorna ut och i dag är 100 tackor som vi bedriver avel på.
På gården finns ett sågverk, när Gudrun och Per hade visat sina krafter fanns det att göra både för oss och även att hjälpa kunder runt omkring som hade blivit drabbad av stormarna. Det finns även en verkstad där ”skogen” förädlas.
Jan-Olof är snickare i botten så han skiftar sina arbetsuppgifter under året.
Jag har arbetar för Lammproducenterna sedan 2015 ett arbete jag trivs med.
Kom med i baggauktions kommittén några år tidigare.