Om oss

Ordförande Tomas Olsson Driver Norrby Gård i Kungsör tillsammans med Anna. Vi har tre barn och 900 tackor. Inriktningen på produktionen är primör och beteslamm där alla lammen säljs på kontrakt till en restaurang i Stockholm. Vi har även 50 st Dorset och 50 st Texel som rena avelsdjur. Till dessa har de bl. a köpt baggar från Danmark för att bättra på framförallt Dorsetrasen i Sverige. Att producera bra slaktkroppar är högsta prioritet i lamm- produktionen. Vi arbetar mycket med att finna rationella och lättarbetade lösningar och har provat alla möjliga sorters byggnder till djuren. Jag har arbetat mycket med marknaden för lammproduktion i Sverige.
Liten Mats Farne V. Ordförande Mats Farne bor med min sambo Anna och våra tre barn i Vennebjörke några kilometer norr om Vimmerby. Vi bedriver intensiv lammkötts produktion med 600 tackor. Utöver fåren bedriver vi även mjölkproduktion med ca 50 kor. Vi brukar gården konventionellt med ca 100 ha naturbeten och 160 ha åker där vi odlar vall, majs, helsäd och korn till våra djur. En fråga jag brinner mycket för, och som vi fokuserar mycket på här på gården är hur vi ska kunna öka nettot på våra lamm, dels genom att bli mer kostnadseffektiva, men även mer rationella i vår produktion.
 Kalle43 Sekreterare Karl-Henrik Grandin Bor på en gård utanför Uppsala med min fru Wanja och våra 3 barn . Sedan 2009 driver jag släktgården (5 generationer) tillsammans med min far. Vi driver gården ekologiskt med ca 170 ha ekoodling av spannmål, vall, oljeväxter, trindsäd och vallfrö. Betar runt 50 ha naturbeten. Har en tackbesättning på totalt ca 250 tackor i fräscha stallar. Besättningen består till stor del av korsningar Dorset och Finull, som korsas med Suffolk eller Texel. En liten Texel besättning med ca 30 tackor med inriktning på avel finns också. Via varumärket Grandin Lamm säljer vi färskt lammkött som förädlas i stycklokal på gården godkänd av livsmedelsverket. Återtagsslakten sker genom ett gott samarbete med bl.a. Lövstakött AB som även köper upp lamm från oss. Försäljning av lammlådor sker i Uppsala med omnejd, där vi kör hem köttet färdigpackat direkt till kund med egen kylbil.
 Kaj Kaj Sjunnesson Driver Välnäs Gård i Sörmland tillsammans med Ann och 600 tackor. Vi har produktion på primör och beteslamm där alla lammen säljs på kontrakt till en restaurang i Stockholm. Har arbetat med lammproduktion sedan 1972 och har inga planer på att sluta. Kvalitet i alla aspekter har alltid varit det viktigaste och för ca 20 år sedan satte jag upp målet att som lammproducent kunna leva ett bra liv på 500 tackor. Det målet är uppnått både ekonomiskt och att som lammproducent bli accepterad och bli tagen på allvar i bonde branschen. En av de viktiga milstolparna har varit Baggauktionen i Linköping som jag och Ann med flera har arbetat mycket med och som har betytt mycket för produktionen av kvalitetsbaggar på köttsidan. Var med och startade Lammproducenterna. Använder inte mail så du når mig enklast på telefon!
 001 (5) Cecilia Bergh, bor på Holmåkra gård utanför Varberg med sambon Andreas och två barn. På gården finns ca 600 tackor. De flesta är korsningar men vi har även lite rena grupper av Texel, Suffolk, Dorset och Finull. Gården är Andreas släktgård och vi har tidigare haft 45 mjölkkor tills vi bestämde oss för att bygga nytt fårstall 2010. Samtidigt som vi bytte mjölkkorna mot får valde vi även att KRAV certifiera både djur och odling. Kor har vi fortfarande också, men mjölkkorna är bytta mot ett 30 tal Köttras kor. Vi har som utmaning att hitta ett bra uppfödningssätt som fungerar både kostnadsmässigt, och som gör att vi har lamm klara när marknaden efterfrågar. Det handlar både om när man skall lägga lamningar, och få det till att fungera! Till att hitta rätt fodersammansättning under vintern till växande lamm. I och med KRAV certifieringen måste vi tänka lite annorlunda. Vi säljer ungefär en tredjedel av våra lamm under eget varumärke som heter Himledalenslamm. Där går lammen både ut till kund i låda, samt till restauranger.
Uno Kassör: Uno Fredrikson Bor på mitt föräldrahem Stora Långaskede, ligger 1 mil öster om Skövde tillsammans med min fru Margareta, vi har 3 utflugna barn som idag har egna familjer och gett oss 7 barnbarn. Vi köpte gården 1972 av min far och på gården har sedan 1860 (släktgård sedan 1824)) funnits en ramsåg.  Jag har varit verksam på alla nivåer inom SF, ledamot/ordf. i Skaraborg och som förbundsordf. i SF under 6 år i början på 90-talet. Var med o startade Aktiva Vallare i Skaraborg o dess 1:ste ordf., vidare har jag haft olika uppdrag inom LRF.  Vi köpte våra första får 1968, 3 tacklamm/pälsfår från Småland, . Som mest hade 180 tackor vilket idag med ålderns rätt är neddraget till drygt 50 tackor. Har hela tiden varit Scan-leverantör, bortsett från djur som går vidare genom Västgötalamm, en ekonomisk förening reg. 1999, som idag består av 6 producenter. Vi förädlar viss del av vår produktion och den säljs via marknader och vissa butiker. Sedan drygt 10-år ansvarar jag för ekonomihanteringen i Lammproducenterna,