Om oss

 

Ordförande
Tomas Olsson
Driver Norrby Gård i Kungsör tillsammans med Anna.
Vi har tre barn och 1000 tackor. Inriktningen på produktionen är primör och beteslamm där alla lammen säljs på kontrakt till en restaurang i Stockholm. Vi har även 50 st Dorset och 50 st Texel som rena avelsdjur. Till dessa har de bl. a köpt baggar från Danmark för att bättra på framförallt Dorsetrasen i Sverige. Att producera bra slaktkroppar är högsta prioritet i lamm produktionen. Vi arbetar mycket med att finna rationella och lättarbetade lösningar och har provat alla möjliga sorters byggander till djuren. Jag har arbetat mycket med marknaden för lammproduktion i Sverige.
v. Ordförande
Mats Farne
Bor med min sambo Anna och våra tre barn i Vennebjörke några kilometer norr om Vimmerby. Vi bedriver intensiv lammköttsproduktion med 600 tackor. Utöver fåren bedriver vi även mjölkproduktion med ca 50 kor. Vi brukar gården konventionellt med ca 100 ha naturbeten och 160 ha åker där vi odlar vall, majs, helsäd och korn till våra djur. En fråga jag brinner mycket för, och som vi fokuserar mycket på här på gården är hur vi ska kunna öka nettot på våra lamm, dels genom att bli mer kostnadseffektiva, men även mer rationella i vår produktion.
Kaj Sjunnesson Driver Välnäs Gård i Sörmland tillsammans med Ann och 600 tackor.
Vi har produktion på primör och beteslamm där alla lammen säljs på kontrakt till en restaurang i Stockholm. Har arbetat med lammproduktion sedan 1972 och har inga planer på att sluta. Kvalitet i alla aspekter har alltid varit det viktigaste och för ca 20 år sedan satte jag upp målet att som lammproducent kunna leva ett bra liv på 500 tackor. Det målet är uppnått både ekonomiskt och att som lammproducent bli accepterad och bli tagen på allvar i bonde branschen. En av de viktiga milstolparna har varit bagg-
auktionen i Linköping som jag och Ann med flera har arbetat mycket med och som har betytt mycket för produktionen av kvalitetsbaggar på köttsidan. Var med och startade Lammproducenterna. Använder inte mail så du når mig enklast på telefon!
Kassör:
Uno Fredrikson
Bor på mitt föräldrahem Stora Långaskede, ligger 1 mil öster om
Skövde tillsammans med min fru Margareta, vi har 3 utflugna barn
som idag har egna familjer och gett oss 7 barnbarn. Vi köpte gården 1972 av min far och på gården har sedan 1860 (släktgård sedan 1824) funnits en ramsåg. Jag har varit verksam på alla nivåer inom SF, ledamot/ordf. i Skaraborg och som förbundsordf. i SF under 6 år i början på 90-talet. Var med o startade Aktiva Vallare i Skaraborg o dess 1:ste ordf., vidare har jag haft olika uppdrag inom LRF. Vi köpte våra första får 1968, 3 tacklamm/päls-
får från Småland. Som mest hade 180 tackor vilket idag med ålderns rätt är neddraget till drygt 50 tackor. Har hela tiden varit Scan-leverantör, bortsett från djur som går vidare genom Västgötalamm, en ekonomisk förening reg. 1999, som idag består av 6 producenter. Vi förädlar viss del av vår produktion och den säljs via marknader och vissa butiker. Sedan drygt 10-år ansvarar jag för ekonomihanteringen i Lammproducenterna,
Utb. ansv:
Crister Nilsson
Brukspöjk uppväxt i norra Bergslagen/södra Dalarna = Rumpmas
Alltid stort får intresse som även medfört olika förtroendeuppdrag inom fårnäringen. Jag är med i Lammproducenterna och Suffolk föreningarnas styrelse samt sammankallande i valberedningen Svenska Fåravelsförbundet. Arbetat över 50 år inom agrara sektorn såsom dräng, djurskötare, rättare, skogsarbetare, deltidsbonde tjänsteman och egen företagare m.m. varvat med studier. Har varit 33 år inom fodersektorn i olika roller.(Säljare svinfoder, produktchef idisslare och häst, säljledare för fodersäljare, foderansvarig östra Sverige, regionchef södra Sverige och återförsäljare av finska fodertillskotts-
produkter). Nuvarande besättning startades 1998 med 3 tackor
Äger idag en liten gård och arrenderar en något större där har vi alla djur under stall perioden.
Tackor c:a 300 st.
Raser: Finull 4 färger, X tackor Ksu/Lf, Päls, Suffolk och Leicester
Baggar äldre c:a 20 st.
Raser: Finull 4 färger, Suffolk, Päls, Texel, Dorset, Leicester och teaser.