Om oss

 

Ordförande
Tomas Olsson
Driver Norrby Gård i Kungsör tillsammans med min fru Anna.
Vi har tre barn och 1000 tackor. Inriktningen på produktionen är primör och beteslamm där alla lammen säljs på kontrakt till en restaurang i Stockholm. Vi har även 50 st Dorset och 50 st Texel som rena avelsdjur. Till dessa har de bl.a. köpt baggar från Danmark för att bättra på framför allt Dorsetrasen i Sverige. Att producera bra slaktkroppar är högsta prioritet i lamm produktionen. Vi arbetar mycket med att finna rationella och lättarbetade lösningar och har provat alla möjliga sorters byggader till djuren. Jag har arbetat mycket med marknaden för lammproduktion i Sverige.
v. Ordförande
Mats Farne
Bor med min sambo Anna och våra tre barn i Vennebjörke några kilometer norr om Vimmerby. Vi bedriver intensiv lammköttsproduktion med 600 tackor. Utöver fåren bedriver vi även mjölkproduktion med ca 50 kor. Vi brukar gården konventionellt med ca 100 ha naturbeten och 160 ha åker där vi odlar vall, majs, helsäd och korn till våra djur. En fråga jag brinner mycket för, och som vi fokuserar mycket på här på gården är hur vi ska kunna öka nettot på våra lamm, dels genom att bli mer kostnadseffektiva, men även mer rationella i vår produktion.
Kaj Sjunnesson Driver Välnäs Gård i Sörmland tillsammans med min fru Ann och 600 tackor. Vi har produktion på primör och beteslamm där alla lammen säljs på kontrakt till en restaurang i Stockholm. Har arbetat med lamm-produktion sedan 1972 och har inga planer på att sluta. Kvalitet i alla aspekter har alltid varit det viktigaste och för ca 20 år sedan satte jag upp målet att som lammproducent kunna leva ett bra liv på 500 tackor. Det målet är uppnått både ekonomiskt och att som lammproducent bli accepterad och bli tagen på allvar i bonde branschen. En av de viktiga milstolparna har varit baggauktionen i Linköping som jag och Ann med flera har arbetat mycket med och som har betytt mycket för produktionen av kvalitetsbaggar på köttsidan. Var med och startade Lamm-producenterna. Använder inte mail så du når mig enklast på telefon!
Utb. ansv:
Crister Nilsson
Brukspöjk uppväxt i norra Bergslagen/södra Dalarna = Rumpmas
Alltid stort får intresse som även medfört olika förtroendeuppdrag inom fårnäringen. Jag är med i Lammproducenterna och Suffolk föreningarnas styrelse samt sammankallande i valberedningen Svenska Fåravels-förbundet. Arbetat över 50 år inom agrara sektorn såsom dräng, djurskötare, rättare, skogsarbetare, deltidsbonde tjänsteman och egen företagare m.m. varvat med studier. Har varit 33 år inom fodersektorn i olika roller. (Säljare svinfoder, produktchef idisslare och häst, säljledare för fodersäljare, foderansvarig östra Sverige, regionchef södra Sverige och återförsäljare av finska fodertillskottsprodukter). Nuvarande besättning startades 1998 med 3 tackor Äger idag en liten gård och arrenderar en något större där har vi alla djur under stall perioden.
Tackor c:a 300 st.
Raser: Finull 4 färger, X tackor Ksu/Lf, Päls, Suffolk och Leicester
Baggar äldre c:a 20 st.
Raser: Finull 4 färger, Suffolk, Päls, Texel, Dorset, Leicester och teaser.

Victoria Gustafsson
Jag och min familj, som består av min sambo samt våra tre barn, bor på vår släktgård som ligger ca 1 mil öster om Skövde. Jag är husdjurs-agronom och har även arbetat som lärare på ett naturbruksgymnasium. Idag bedriver jag konventionell sommarlammsproduktion med ca 100 tackor som lammar i februari och mars. Huvuddelen av tackorna är korsningar mellan finull och texel eller finull, texel och suffolk. År 2017 inköptes en dorsetbagge för att användas i korsningar med finull.
Jag har även ca 15 suffolktackor för renrasavel. Jag har ett intresse för avel och vill ta fram hållbara och produktionsstarka tackor med god fertilitet och exteriör. Lammen ska uppvisa en god tillväxt och muskelansättning och kunna drivas upp till högre vikter utan att bli feta. Jag har också ett intresse för vallproduktion och bete, då jag har sett hur stor betydelse ett bra grovfoder har i lammproduktionen samt för ekonomin. Vi använder i huvudsak äldre/enklare byggnader till fåren som med olika lösningar har anpassats för att ge djuren en god miljö samt bli lättarbetade.
Martina Smålander
Jag bor i byn Tolg som ligger norr om Växjö. Jag bedriver en småskalig lammköttsproduktion ihop med min make Kristian. Vi har runt 200 tackor och föder upp både vårlamm och höstlamm. Vi har också en mindre besättning med dikor. Jag känner ett stort engagemang för svenskt lantbruk men framförallt för vår svenska lammproduktion. Jag ser lantbruket som ett företagande och inte som ett nedärvt förvaltande av en fastighet. Förutom får och kor så har vi ett gäng hundar och två barn. Förutom bonderiet är mina intressen jakt, musik och att köra roliga maskiner. Att få kalla sig för bonde är ett privilegium och något som gör mig väldigt stolt!
David William
Flyttade från Australien till Sverige 1989. Jag är utbildad i Australien i farm management, som mest liknar lantmästarutbildningen här. Tillsammans med min fru Elisabet driver vi Slättåkra gård, Ljungbyhed i Skåne, sedan 1992. Vi har tre vuxna barn som också är engagerade. På gården finns ca 300 tackor som är renrasig finull med vårlammning. Vi har även ca 30 dikor i lantbruket. Lantbruket drivs på 130 ha åker och bete, och även 80 ha skog. Vi producerar allt foder själva, även kraftfoder. All produktion är ekologisk sedan 2001. Avel är ett specialintresse för mig, med många uppdrag som domare och som mönstrare till Finullsföreningen. För mig är det viktigt att lönsamhet finns med i alla beslut i lantbruket. Jag är även engagerad i Svenska Working Kelpie Klubben och vi ser våra vallhundar som självklara medarbetare på gården.
Hemsida/
administratör
Karin Petersson
Bor i Råstorp i Tolg 3 mil norr om Växjö med min man Jan-Olof (gården har varit i Jan-Olofs släkten sedan slutet på 1700 talet). Vi har tre barn som är utflugna. När jag komma till gården 1985 så fanns det 45 päls tackor. Jag är biten texelfantast efter att min föräldrar köpte en Texel bagge i slutet på 60 talet. 1996 så köpte vi sju texel tackor som vi har bygg upp vår besättning på. Under de kommande 10 åren fasades päls tackorna ut och i dag är 100 tackor som vi bedriver avel på.
På gården finns ett sågverk, när Gudrun och Per hade visat sina krafter fanns det att göra både för oss och även att hjälpa kunder runt omkring som hade blivit drabbad av stormarna. Det finns även en verkstad där ”skogen” förädlas. Jan-Olof är snickare i botten så han skiftar sina arbetsuppgifter under året.
Jag har arbetar för Lammproducenterna sedan 2015 ett arbete jag trivs med. Kom med i baggauktions kommittén några år tidigare.