Vad gör vi

 

Lammproducenterna arbetar för och har delvis skapat förutsättningarna
för svensk lammproduktion.
Organisationen startade år 2000.
2001 drog vi igång Tidningen på nätet så att det fanns ett forum för lammproducenter
där vi snabbt kunde få ut information och sprida kunskap på.
2002 startade vi Elitlamm och arbetat kontinuerligt med utvecklingen av det. Resultatet
hittills är att Elitlamm är det program man har valt att använda i hela fårsverige för
produktionsuppföljning och avelsplanering.
Sedan 2005 är även Fårkontrollen ansluten till Elitlamm.
Varg Obs
skapades 2003 för att hjälpa fårägare att skydda sina djur mot varg och andra rovdjur.
Det har också startat debatter och samlat in kunskap om rovdjursläget idag.
Baggauktionen i Linköping
har funnits sedan 1993 och är en stor del av Lammproducenternas verksamhet. Den har betytt oerhört mycket för att höja kvaliteten på köttraserna i Sverige och då framför allt Texel.
Där har man nått så långt att man faktiskt även ute i Europa talar positivt om Svensk Texel.
När Nor98 dök upp så arbetade Lammproducenterna hårt för att ändra Jordbruksverkets och veterinärkårens inställning till hur man skulle hantera drabbade besättningar. Från början slog det väldigt hårt mot drabbade besättningar men man lyckades utverka mildare regler för sanering.
Lammproducenterna har påverkat avräkningspriset genom att alltid arbeta för att varje säsong ska bära sitt pris och att man ska sluta flytta pengar mellan höst och vår. Vi har även utverkat att 3 är godkänt i vår slakten.
Vi har goda relationer med slakten och kan sitta ner och diskutera genom saker ordentligt så att båda parter får större förståelse varandras utgångsläge och skapar bättre samarbete mellan slakterier och lammproducenter.
Dräktighetsscanningen har funnits med sedan 1997 och Lammproducenterna står för kontakten med Carl Williams och organisationen omkring hans turer i Sverige tillsammans med några distriktsansvariga.
Dräktighetsscanningen har betytt mycket för en förbättrad djuromsorg, högre produktionsresultat och minskade foderkostnader. 2005 dräktighets scannades 38 000 tackor i Sverige och 2017 ca 46 000 tackor av Carl Williams.
Lammproducenterna har stimulerat utvecklingen av byggnader för lammproduktion, fodersystem och utrustning för vägning och hantering av djuren. Vi har varit med och ordnat producentträffar och studiebesök där vi har delat med oss av många nyheter och erfarenheter inom nämnda områden. Lammproducenterna har utvärderat och påverkat tillverkare och försäljare av inredning och hanteringssystem till lammen.
I Swedish Meats lammsatsning har vi satsat på att hjälpa till för att få igång det.
Bland annat har vi bidragit med information om vårlammsproduktion och hittat mentorer.
Nu har vi startat om igen med att få igång muskelscanning. En bra scanner köptes in 2005 och i juli 2006 arrangerade vi en kurs i Skara med norsk expertis för att utbilda folk som kan muskelscanna lamm här i Sverige.
Scanningen visar fördelningen mellan fett och muskler på ryggen och kan på sikt lägga grunden för avelsvärderingssystem med EBV och BLUP.
2006 arbetade vi tillsammans med Fårhälsovården och Svenska Fåravelsförbundet för att kunna importera frusen sperma i koncentrerade doser från England och Skottland. Dessa användes för vanlig seminering av utvalda tackor. Tidigare har man haft dåliga resultat när man har gjort detta men den största orsaken till det är att man har haft utspädda doser som har varit avsedda för laparoskopi och AI.
Det är framför allt raserna Dorset och Suffolk som är mycket små i Sverige behövde fler linjer i aveln.
Lammproducenterna – en viktig del av FÅRSVERIGE!