Utställning 2018

1

2

3

BIR, BIS, TEX, DAN, KLS

BIR

BIR

 

uppfödare: Möller Texel

uppfödare: Bäckgården

uppfödare: Kullagården

ägare: Möllers Texel

ägare: Bäckgården

ägare: Kullagården