Riksbedömning 2019

Lammproducenterna informerar om riksbedömning 2019

Lammproducenterna arrangerar riksbedömning för tyngre köttraser och bjuder in alla som vill bedöma bagglamm födda 2019 samt äldre baggar. För att sälja äldre baggar på Linköpingsauktionen så krävs en ombedömning av dem, för att upprätthålla den höga kvalitén som är på auktionen.

Riksbedömning som är kvar att bedöma på i år är

Hornsunds Gård Flen Lördag 17 augusti

Anmälan Riksbedömning 2019

Anmäl till Karin Petersson 0470-945 34 eller maila rastorp@rastorp2.se
senast 14 dagar innan respektive riksbedömning.

Vad bör man tänka på när man tar ut djur för riksbedömning

Många ungbaggar används redan första året till betäckning och då är det viktigt att de är tillräckligt stora för att kunna betäcka vuxna tackor och även visa att de har tillräckliga tillväxtanlag i sig. Därför är följande minimivikter uppsatta:

Baggar som är vid bedömningstillfället är

Under 130 dagar bör väga minst 40 kg.
Mellan 131-150 dagar bör väga minst 45 kg.
Mellan 151-180 dagar bör väga minst 50 kg.
Över 181 dagar bör väga minst 55 kg.

Djuren ska vara klippta 2-3 veckor före bedömningstillfället för att ullängden inte ska överstiga
2 cm vid själva bedömningen.

Vid frågor om riksbedömning eller auktionen kontakta gärna någon av följande:

Karin Petersson Lammproducenterna 0470-945 34
Anders Gunnarsson Texelföreningen 0708-87 41 85
Mattias Richardsson Suffolkföreningen 0707-78 44 24
Carl Helander Dorsetföreningen 0708-85 77 38
Torgil Möller Riksdomarna 0707-83 31 50

Ni som håller på med renrasavel, tänk på att det är viktigt att ni riksbedömer era bästa baggar! Ju fler riksbedömda baggar som finns att tillgå desto större är möjligheterna att välja ut de bästa, vilket kommer att leda till ett större avelsframsteg både inom rasen som helhet och i er egen besättning. Dessutom så är ni med och påverkar möjligheten att bibehålla en fortsatt hög kvalité på svensk lammproduktion.

Tänk på att om baggen ska kunna säljas på Linköpingsauktionen så måste den ha avelsvärden i Elitlamm. För att få dessa avelsvärden så måste baggen ha registrerats i Elitlamm senast den 23 juni och då behöver följande vara klart: lamningen ska vara registrerad, betäckningsgruppen ska vara avslutad och lammen överförda till en Omgång. Om mönstringsresultat finns, registrera även dessa men det är inget krav för att baggen ska få avelsvärden.