Riksmönstring köttraser 2019

2019 års riksmönstring för köttraser var i
Växjö och Våxtorp 3-4 augusti
Nordviksskolan 12 augusti
Flen  17 augusti

Domare 3-4 augusti Scanning 3-4 augusti gjorde Domaraspirant 3-4 augusti
Torgil och Clas Möller Anders Gunnarsson Zandra Stålberg
Anna Olsson Uppsättning av grindar, mat
Uppsättning av grindar, mat
Richard van der Poel och pappersarbete 3 augusti och pappersarbete 4 augusti
Lennart Carlsson Erika och Daniel Johansson Anders Gunnarsson
  Ann Karlsson och Lasse Isaksson Lollo och Clas Möller
Karin och Jan-Olof Petersson Rebecca Johansen
Domare 12 augusti
Anna Olsson
Ulf Ekholm
Domare 17 augusti Uppsättning av grindar, mat Domaraspirant 17 augusti
Anna Olsson och pappersarbete 17 augusti Zandra Stålberg
Ulf Ekholm Familjen Nederman
Richard van der Poel Kalle och Linnéa Grandin

För 4 av uppfödare i Växjö var det första gången som man visade upp sina baggar.

Fördelade på raser under riksmönstringen 2019

Uppfödare Texel Suffolk Dorset Dorper
Växjö 11 34 22 2 3
Våxtorp 6 37  9
Nordvik 2 8 2
Flen 10 22 5 10 6

Mycket bra djur visades upp under helgerna.