Pris 2013

 

Årets baggauktion kunde summeras med en lägre totalsumma än förra året och ett
något lägre medelpris.
Totalt såldes 57 baggar, och medelpriset över alla raser var 7061 kr.
6 av 10 Finullsbaggar såldes för mellan 3 500-5 500 kr. Även en grupp hondjur såldes.
35 av 39 Texelbaggar såldes för mellan 4000 till 30 000 kr.
En Dorset och en Oxford Down gick för 6 500 kr respektive 4 000.
11 av 13 Suffolkbaggar såldes för mellan 3500 till 10 000 kr.
Även två grupper tacklamm såldes för 4 500-5 000 kr.