Juverinflamation

Juverinflammation hos tackor är en viktig sjukdom hos får
eftersom den har dålig prognos och är kostsam.

Tackor som haft juverinflammation bör inte betäckas på nytt.
Denna hårda restriktion grundar sig på att bakterien Staphylococcus
aureus är vanlig som orsak till juverohälsa hos får.
Denna bakterie finns ofta kvar i vävnaden även efter framgångsrik behandling,
och risken för återfall under nästa digivningsperiod är därmed stor.

Tackorna drabbas oftast i samband med lamning och en andra riskperiod infinner
sig när lammen är 2-3 veckor.

Behandlingen består i att så snabbt som möjligt påbörja injektioner med antibiotika.
Tackan bör isoleras med sina lamm för att minska risk för smittspridning och underlätta
övervakning och eventuell stödutfodring av lammen. Skulle kallbrand i juvervävnaden
tillstöta ska tackan omedelbart avlivas.

Statens Veterinärmedicinska anstalt, SVA, och Svenska Djurhälsovården undersöker i ett
samarbetsprojekt hur olika antibiotika fungerar vid behandling av olika sjukdomar hos
lantbrukets djur. Mer att läsa om juverinflammationer och resultat från ovanstående
projekt finns på Svenska Djurhälsovården hemsida.