Parasiter

Parasiter – finns både på in och utsidan
Både när du köper eller säljer djur så gäller det att ta ansvar för att inte sprida
parasiter så som Stora magmasken eller Fårlusen. Var ärlig med vilka behandlingar du
har gjort och hur noga du gjorde dem. Om du t ex har använt ett pour-on preparat som
Flytix så måste det hällas på huden för att ha bra effekt. Hamnar det uppe på lite
längre ull så kan det inte spridas över djurets kropp.

Vid avmaskning så är det viktigt att ingivaren fungerar bra, dvs den ska ge rätt dos,
inte skada djuret i munnen samtidigt som det är viktigt att man gör det lugnt så att
djuret verkligen sväljer mixturen istället för att hosta ut den. Dosera alltid
avmaskningsmedlet efter de tyngsta djuren i gruppen så att du verkligen får full effekt.

Svenska Djurhälsovården

Vidilab

Fecpak