Fotröta

Nedanstående rekommendationer är utarbetade av Fårhälsovården i samråd med
Svenska Fåravelsförbundet och Lammproducenterna.

Bakgrund

Fotröta är en smittsam klövsjukdom hos får orsakad av bakterien Dichelobacter nodosus
som diagnostiserades i Sverige första gången 2004. Smittan sprids huvudsakligen genom
inköp av djur.Eftersom antalet smittade besättningar hittills tycks vara lågt, finns
goda möjligheter att begränsa smittspridningen inom landet.

Sjukdomen förekommer i en virulent (aggressiv) och en benign (godartad) form.
Den aggressiva formen förlöper med underminering av sulan medan den godartade
formen begränsas till ett smetigt eksem i klövspalthuden.
Vid båda formerna förekommer en karaktäristisk unken lukt. Fåren uppvisar varierande
grad av hälta.För att fotröta ska utvecklas krävs att klövspalthuden är försvagad och
att ett klövspalteksem utvecklats.För att skilja godartad fotröta och tidigt stadium
av aggressiv fotröta från klövspalteksem, krävs bakteriologisk provtagning.

Dichelobacter nodosus kan utrotas med behandlingar enligt ett speciellt program.
Inkonsekventa behandlingar (punktvisa fotbad eller antibiotikabehandlingar) lindrar
symtomen men utrotar inte sjukdomen. Istället kan smittan döljas för att blossa upp
i en ny besättning om djur säljs.Symtom på sjukdomen uppträder under speciella miljö-
förhållanden som vanligtvis bara inträffar under en del av året. Därför bör ett helt
år med symtomfrihet i besättningen förflyta för att man kan anta att den är smittfri.
Detta gäller även för tidigare smittade besättningar som genomgått sanering.

För att förhindra smittspridning till andra besättningar skall djur från besättningar
där fotröta diagnostiserats eller misstänkts under senaste året inte saluföras.
Vid försäljning av livdjur skall säljaren intyga

a) att tecken på fotröta inte förekommit i besättningen under senaste året.

b) att fotbad i förebyggande syfte inte utförts under senaste året.

Fotbadande utan att en säker diagnos har ställts, avrådes ifrån. Kontakta istället
Fårhälsovården för utredning. Tidigare smittad besättning ska vara friskförklarad
av Fårhälsovården.

Rekommendationer vid försäljning av livdjur

• En underskriven av säljaren på djurägarförsäkran.
Djurförsäkran Klövröta

• Vid hemkomst inspekteras klövarna noggrant av köparen och verkas vid behov.
Fotbad i 10 % zinksulfatlösning under 5-30 minuter rekommenderas.
Djuren skall efter badet stå på ren,torr yta i 30-60 minuter.
Sedvanligt karantänsförfarande i 3-4 veckor rekommenderas,
varpå klövarna inspekteras och djuren fotbadas ånyo.

Fårhälsovården, Lisbeth Rudby-Martin
Lammproducenterna, Thomas Olsson
Svenska Fåravelsförbundet, Bertil Gabrielsson

———————————————–