Maedi-Visna

Maedi-Visna är en smygande sjukdom, som har drabbat flera fårbesättningar.
Den kan först förekomma mer eller mindre dold. Det enda symtomet är avmagring hos några äldre tackor. Efter några år kan den ge förödande effekt i den drabbade besättningen: sjuka får, högre
lammdödlighet, sämre lammtillväxt m.m. Sjukdomen går inte att bota och djuren kan inte
bilda immunitet mot den. Ett får som har symtom på Maedi-Visna dör inom ett antal
veckor/månader.

Därför genomför Svenska Djurhälsovården Maedi-Visna programmet!
Programmets mål, med nuvarande möjligheter, är att skapa en MV-fri avelsbas och därmed
en livdjurshandel med friska djur genom att lokalisera de friska besättningarna och få
dem fri förklarade. Genom att upptäcka smittade besättningar kan vi förhindra spridning
och bekämpa sjukdomen. För att gå med i programmet krävs dels att Du fyller i en s.k.
djurägarförsäkran och dels att Dina djur undersöks med hjälp av blodprov.
Därefter tilldelas Din besättning s.k. M-status (M1, M2, M3) allt efter som den avancerat i programmet. Besättningar med M3-status klassas som Maedi-Visna fria.
Kontakt (inköp, sambete m.m.) får endast ske med får från besättningar med minst samma M-status.

På Svenska Djurhälsovårdens sida finns aktuell information om Maedi-programmet och vem du kan kontakta för att ansluta dig eller ställa frågor.
Gård och Djurhälsan