Härstamning

För att veta vad du köper för djur är det viktigt att komma ihåg
att be att få alla uppgifter som finns tillgängliga om djuren.
Är de med i Fårkontrollen så kan du få härstamningsbevis.
Om de inte är det så kan det finnas annan bra information t ex
lamningsjournaler, sjukdomshistorik, kopior av Djurkort från Elitlamm etc.
Dessa uppgifter gör att du har en bättre grund att stå på när du bedömer
dina djurs framtida prestationer och vid val av framtida livdjur. Bara att veta
om moderdjuret brukar lamma tidigt eller sent på säsongen kan vara viktigt
om man ska bygga upp en vårlammsproduktion med en samlad tidig lamning.