Marknadsrapport 2019

Marknadsrapporten är ett statistikunderlag som främst visar utvecklingen på den
svenska marknaden, men den innehåller även några övergripande figurer för EU och världsmarknaden samt kortare analyser.

Marknadsrapport FÅR- & LAMMKÖTT - utvecklingen till och med 2019.

Marknadsrapport fårkött 2019