JBV månadsstatistik

Den totala slakten av får, baggar och lamm i maj var 300 ton, det är 20 ton mer än i maj 2014 och 2015. Figur D visar månadsvis utveckling av slakten totalt för får och lamm sedan 2013.

Figur D. Slakt av får och lamm (1 000 ton)

Figure D. Slaughterings of sheep and lambs (1 000 metric tonnes)
Slakt jbv

Års- och månadsstatistik – 2016:05