1 Slakt

Notering fredag

Klassning = R+
Gourmettillägg=G
Kontraktstillägg=Kt
Fett 2- till 3

Leveranstillägg Lt + 0,70 öre/kg
Åt 1 kr/kg

Stoppavgift -150 kronor/ leverans
1-5 djur -325 kr/lev
6-10 djur -125 kr/lev
11 och uppåt +8 till 20 kr/djur

Medel 22 lamm/leverans vid 20 kg/djur

Notering tisdag

Klassning = R+
Kvalitetstillägg=Kv
Kontraktstillägg=Kt
Fett 2- till 3

Års tillägg 20 kronor
Åt 1 kr/kg

Stoppavgift 150 kr/leverans
1-5 djur -150 kr/lev
6-10 djur – 0 kr/lev
11 och uppåt +8 till 20 kr/djur

Medel 38 lamm/leverans vid 20 kg/djur

Vecka

SCAN

Kt

Lt

Total

Vecka

KLS

Kt

Lt

Total

1

31,52

Kt

Lt

Total

1

32,00

Kt

Lt

Total