JBV marknadsbalans

SV MARKNADSBALANS FÅR- OCH LAMMKÖTT, TON SLAKTAD VIKT

Bra att veta om beräkningen:
– I balansen är handeln omräknad till slaktkroppsekvivalenter via viktningstal för att möjliggöra en jämförelse med produktionen i slaktad vikt.
– Totalkonsumtionen är framräknad som produktion+import-export. För helår visas den officiella siffran för totalkonsumtionen medan den baseras på en inofficiell beräkning för kvartal i kommande flikar.
– Totalkonsumtionen i kg/capita är framräknad genom att dividera summan för riket med ett snitt av befolkningen aktuell period. Före 1998 används befolkningen vid årets slut.
– Svensk marknadsandel är samma sak som självförsörjningsgrad och beräknas genom att dividera produktionen med totalkonsumtionen. Det visar hur stor andel av efterfrågan i landet som skulle kunna tillgodoses av inhemskt producerat får- och lammkött.
– Hemslakten på gårdar beräknas enligt en schablon och ingår i Jordbruksverkets konsumtionsberäkningar. För får- och lammkött är formeln realtivt komplicerad och bygger på värden både för lamm och får i antal och slaktvikt.

Källa: Jordbruksverket och Statistiska centralbyrån

Helår

Helårsbalans

2020-2021 kvartal

2019-2020 kvartal

2018-2019 kvartal

Handel per land 2019-2020

Handel per land 2018-2019

Import IE NL NZ

Handel per produkt 2011-2020