Utlysning av medel ur Kaj Sjunnessons Minnesfond

4 maj, 2022 Lammproducenterna 0

Utlysning av medel ur Kaj Sjunnessons Minnesfond
Minnesfondens syfte är att genom utdelning av fondens medel utveckla och främja det svenska slaktlammet och svensk slaktlammsproduktion i Kaj Sjunnessons anda.
Medel kan sökas av person, projekt eller organisation för att utveckla en idé som främjar svensk slaktlammsproduktion eller för försök, studier, studieresor som uppfyller fondens syfte.
Årets utlysning är 20 000 kr.

Drygt 22 000 insatser i syfte att kontrollera att djurskyddsreglerna följs

25 april, 2022 Lammproducenterna 0

Under 2021 gjorde länsstyrelserna 22 035 kontrollinsatser. Trots fortsatta utmaningar på grund av pandemin nåddes målet om att att göra minst lika många planerade normalkontroller som kontroller efter klagomål. Resultatet av kontrollen visar att de flesta djurhållare följer djurskyddsreglerna men också att det fortsatt finns brister i ungefär samma utsträckning som tidigare år.

Medlemsfika april

24 april, 2022 Lammproducenterna 0

Fredagen den 29 april kl 09,00 är det återigen digitalt fika med Lammproducenterna.Vi är många som är mitt i lamning, vårbruk och betessläpp men ta en paus och var med och fika och dela dina funderingar och tankar om det som händer just nu! Hur har din lamning gått?

NYHETSBREV nr 2 2022

20 april, 2022 Lammproducenterna 0

Statuskontrollen – ny funktion inom MV/CAE-programmet
Vi i MV/CAE-teamet har successivt arbetat för att vår flik på hemsidan ska vara lättöverskådlig och att där finns den information som ni behöver. Som en led i detta har vi nu utarbetat en sökfunktion som vi döpt till ”Statuskontrollen”.

Fotröta

19 april, 2022 Lammproducenterna 0

Fotröta är en smittsam och smärtsam infektion i klövarna hos får som orsakar stora problem världen över. Vanligtvis blossar fotröta upp hos flera djur samtidigt under en period av varm och fuktig väderlek. Smittspridning mellan gårdar sker främst genom förflyttning av infekterade djur.

Alnarps Lamm och Fårdag 2022

8 april, 2022 Lammproducenterna 0

– Arbeta smart och tänk på ekonomin!

Vi vill samla olika aktörer inom branschen, såsom studenter, producenter, rådgivare, näringsliv och myndigheter för att belysa och lyfta olika aktuella ämnen och forskningsresultat inom området.

Får och lammproducenter har en viktig roll i det svenska lantbruket. Ser vi enbart till konsumtion, produktion och import av lammkött finns det stor potential att öka svensk lammproduktion. En långsiktigt hållbar produktion behöver genomtänkt management och ekonomi, vilket kommer ligga i fokus för Alnarps lamm och fårdag 2022.

Varmt välkomna!

Undantag från stödregler för ökad svensk matproduktion.

5 april, 2022 Lammproducenterna 0

Som en åtgärd för att öka livsmedelsproduktionen och möta effekterna av kriget i Ukraina har EU-kommissionen beslutat att medlemsländerna får undanta vissa villkor i förgröningsstödet under 2022. Undantagen innebär att lantbrukare får använda trädor för bete, skörd eller odling utan att det påverkar stödet.

SCAN höjer priset med 3 kronor

18 mars, 2022 Lammproducenterna 0

Ett osäkert världsläge sätter vardagen i gungning på många olika sätt och våra tankar går till de som drabbas direkt av kriget. För oss i Sverige handlar det framförallt om skenande kostnader för energi och drivmedel och på lantbrukssidan även konstgödsel och foder vilket drabbar er, våra leverantörer, mycket hårt. Vi på HKScan har, tillsammans med er, övriga aktörer i branschen och våra politiker, ansvaret för att det även på längre sikt finns mat från svenska gårdar i våra butiker.

Avklingande pandemieffekter på kött-, mejeri- och äggmarknaden 2021

17 mars, 2022 Lammproducenterna 0

PRESSMEDDELANDE – 17 MARS 2022 08:05

Avklingande pandemieffekter på kött-, mejeri- och äggmarknaden 2021

När vi summerar utvecklingen för kött, mejeriprodukter och ägg 2021 är slutsatsen att importen återkom i takt med att samhället öppnade upp. Konsumtionen av matfågel ökade medan den minskade för övriga köttslag. Vi åt också mindre ägg och mejeriprodukter totalt. Trots ökad import förstärktes den svenska marknadsandelen för gris- och lammkött samt för mejeriprodukter totalt medan den försvagades för matfågel, ägg och nötkött.

Ingen bild

Antal får i december 2021

16 mars, 2022 Lammproducenterna 0

Det totala antalet får på Jordbruksföretag i Sverige beräknas ha uppgått till cirka 348 000 stycken i december 2021. Det är en nedgång med drygt 5 % jämfört med december 2020. Jämfört med de uppgifter som Jordbruksverket regelbundet publicerar avseende juni månad så är det drygt 33 % färre djur men det är ungefär i nivå med vad det brukar vara och en följd av att de flesta lamm föds på våren och slaktas på hösten.

Vanliga fel vid djurkontroll

8 mars, 2022 Lammproducenterna 0

Vanliga fel vid djurkontroll
De vanligaste felen är brister i märkning, journalföring och rapportering av djur. Dessa brister riskerar att ge avdrag på de djurkopplade stöden och kan också leda till ett tvärvillkors-avdrag. Ett tvärvillkorsavdrag slår med en procentsats över samtliga stöd. Exempel på vanliga brister är nötkreatur som är försent rapporterade till cdb, omärkta djur som enligt regel-verket ska vara märkta samt för stor andel djur märkta med bara en öronbricka. I besättningar med få djur kan det snabbt
bli avdrag om några är halvmärkta.