Ingen bild

Hållbar ull året om

7 november, 2006 Lammproducenterna 0

Lammproducenter som vill producera en ull med bra kvalitet behöver inte nödvändigtvis klippa fåren just på hösten, har australiensiska forskare kommit fram till.

Ingen bild

Hur många av dina lamm är slaktade?

7 oktober, 2006 Lammproducenterna 0

Hur många procent av dina lamm har sålts fram till nu? Betestillväxten börjar avta och på de flesta gårdar är den lägre än behovet hos djuren. Detta innebär att djuren äter av ”beteslagret” som har byggts upp under de senaste månaderna.

Ingen bild

Rekordauktion igen!

13 september, 2006 Lammproducenterna 0

Så var Baggauktionen i Linköping summerad och vi kan konstatera att det blev rekordhöga priser i år igen. Swedish Meats auktionshall var fylld till bristningsgränsen och svetten lackade på både folk och fä.

Ingen bild

Koccidios hos lamm

9 september, 2006 Lammproducenterna 0

I Sverige är koccidios den vanligaste orsaken till diarré hos lamm i åldern 3-7 veckor. Detta visade fårhälsovården i ett 2-årsprojekt redan 1996-97 då vi gjorde en undersökning om ”Betydelsen av olika infektionsämnen som diarréorsak hos unga vårfödda lamm”

Ingen bild

Avvänjningstider

7 juli, 2006 Lammproducenterna 0

Juli är månaden som många skall vänja av lammen som är födda på våren och samtidigt kontrollera tackornas kondition inför betäckningen.

Ingen bild

Klippning med omsorg

7 juni, 2006 Lammproducenterna 0

De flesta raser kräver klippning minst en gång om året. I det Irländska klimatet är det vanligast att man klipper fåren på sommaren och i bästa fall täcks klippkostnaden av betalningen för ullen.