Ingen bild

Synkronisering av tackor

1 november, 2005 Lammproducenterna 0

Många har redan klarat av betäckningen men eftersom det pratas mycket om hur man får en kortare lamningsperiod så skriver jag lite snabbt hur man gör på Irland och i England.

Ingen bild

Motstånd mot förändring

1 november, 2005 Lammproducenterna 0

Varje morgon förklarade lantbrukaren uppgifterna för dagen och hur de skulle utföras. Utan undantag så ifrågasatte praktikanten varje dag sättet arbetet skulle utföras på.

Ingen bild

Orf (smittsamt muneksem) på får

1 oktober, 2005 Lammproducenterna 0

Det är förmodligen känt för de flesta fårägare att orf är en mycket smittsam explosiv hudsjukdom på får som främst påverkar lamm under deras första levnadsår och ibland även fårägaren.

Ingen bild

Sista chansen att sprida kväve

1 augusti, 2005 Lammproducenterna 0

Bete är det billigaste och bekvämaste sättet att fodra fåren. När betet inte räcker till, antingen pga för liten areal eller dålig kvalitet, så kommer djurens produktion bli lidande eller så måste man köpa dyrt kraftfoder för att få upp produktionen.

Ingen bild

Gallra din besättning regelbundet

1 augusti, 2005 Lammproducenterna 0

Lammproduktion är en arbetsintensiv bransch. När man pratar med lantbrukare som lämnar branschen så är det ofta arbetsbördan med får som är den främsta orsaken till beslutet. Mycket av arbetet med lammproduktion beror på driftsbesluten som görs.