Ingen bild

Om lamm till Tyskland

1 januari, 2001 Lammproducenterna 0

Sveriges lammköttproducenter har haft diskussioner med ett tyskt lammslakteri. Det är ett av Tysklands största lammslakterier där man slaktar mellan 160 000 – 180 000 lamm per år på två slakterier.