Minne av Uno Fredriksson

29 september, 2020 Lammproducenterna 0

Minne av Uno Fredriksson, Långaskede
För drygt två veckor sedan nåddes vi av ett mycket tråkigt besked från Långaskede då Margareta (Unos fru) ringde och berättade att Uno lämnat oss. På Långaskede gård som är belägen bara några kilometer från vår gård har Uno och Margareta bedrivit en framgångsrik lammproduktion under många år. Ett av Unos stora mål i lammproduktionen var att få fram riktigt fina slaktkroppar vilket han också lyckades med.

För Medlemmar

29 september, 2020 Lammproducenterna 0

Webinarium om parasitresistens i Storbritannien. Resistens mot avmaskningsmedel är stort diskussionsämnen i fårsverige idag och tyvärr så är det mycket missuppfattning om situationen både i Sverige och internationellt. Lammproducenterna tar därför nu initiativet till att öka kunskapen och först ut är att vi har bjudit in Eurion Thomas, Thechion UK som jobbar med parasitanalyser med Fecpak.

Världens första svenska digitala baggauktion!

14 september, 2020 Lammproducenterna 0

Världens första svenska digitala baggauktion!
Text: Einar de Wit
Nya tider skapar nya arbetssätt. Pandemin gör att vi inte kan träffas på vanligt sätt, men nöden är också uppfinningarnas moder! I år har flera av baggauktioner blivit helt digitala.

Boskapstorget

13 september, 2020 Lammproducenterna 0

Igår var det avslut på Lammproducenternas baggauktion digitalt.
Totalt såldes baggar för 236 400 kr.
Snittpriset var 9 456 kr.
Totalt gjordes 248 bud av 37 olika personer.
Högst betalda bagge blev Katalog nr. 10 med 20 000 kr

Kaj Sjunnessons minnesfond 2020

12 september, 2020 Lammproducenterna 0

Minnesfondens syfte är att genom utdelning av fondens medel utveckla och främja det svenska slaktlammet och svensk slaktlammsproduktion i Kaj Sjunnessons anda.
Medel kan sökas av person, projekt eller organisation för att utveckla en idé som främjar svensk slaktlammsproduktion eller för försök, studier, studieresor som uppfyller fondens syfte.
Utdelning ur Kaj Sjunnessons minnesfond 2020 till:

Insamling av material från blåsa eller krusta

9 september, 2020 Lammproducenterna 0

Insamling av material från blåsa eller krusta vid misstanke om orf för metodutveckling av diagnostik på SVA
Orf förekommer hos flera djurarter, bland annat får, get, kameldjur, myskoxe och ren. Symtomen kan variera. Initialt ses rodnader och vätskefyllda blåsor i huden, särskilt runt mun och näsborrar på unga djur. Så småningom blir det mer krustor och sårskorpor. Lesioner kan också finnas i munhålan, till exempel på tungan. Smittan kan lätt spridas till hondjurens juver. Sekundärinfektioner och juverinflammation kan uppkomma. Även till exempel pung- och klövområde kan drabbas.

Baggauktion i Linköping

7 september, 2020 Lammproducenterna 0

Det blir ingen fysisk baggauktion i september i år – i stället anordnas digitala auktioner. Först ut är Lammproducenterna som vanligtvis anordnar auktion på Vretaskolan i Linköping.

– Det är spännande, säger samordnare Karin Pettersson.