Statistikrapporten Lantbrukets djur i juni 2020, preliminär statistik

15 oktober, 2020 Lammproducenterna 0

Antalet får minskar
Antalet får beräknas preliminärt ha minskat till 509 900 i juni 2020. Det är 7,1 procent färre djur än 2019 och nästan 100 000 färre djur än 2017. Den största minskningen har skett för lamm där antalet djur är nästan 31 000 färre än 2019 (-11,5 procent). Antalet tackor och baggar har preliminärt minskat med 8 100 djur eller 2,9 procent.