Projektet Mer mat – Fler jobb

30 juni, 2021 Lammproducenterna 0

Projektet Mer mat – Fler jobb

Du som driver företag med matproduktion är viktig!
Fram till 1 september kan du som är medlem i LRF eller Livsmedelsföretagen boka en Företagsanalys hos oss för endast 1600:- och för övriga 2 900:- (värde 12.000kr). Från 1 september är priset för medlem i LRF eller Livsmedelsföretagen 2 900:- och för övriga 5 600:- Företagsanalysen genomförs tillsammans med en affärsrådigivare från Ludvig & Co och syftar till att ge dig en översyn av ekonomin i din verksamhet, en ny affärsplan och en framåtblickande handlingsplan.

Tackkött – en smaksuccé på Runstens Gård

25 juni, 2021 Lammproducenterna 0

Fårproducenterna Annika Svenneheim och Christer Larsson vill få fler att upptäcka tackköttets potential och därmed öka köttets värde. Inom ramen för pilotprojektet ”Tackkött – ett naturligt gott kött” samarbetar de nu med restauranger som satt får på menyn.

Om vi har världens bästa lammkött……

25 juni, 2021 Lammproducenterna 0

Om vi har världens bästa lammkött så har vi antagligen världens bästa tackakött”

Claes Lövgren är initiativtagare och projektsamordnare för projektet ”Tackakött- ett naturligt gott kött!” som ska få fler att upptäcka potentialen i tackakött.
– Det har varit väldigt lyckat, berättar han för Jordbruksaktuellt.

Viltskadestatistik 2020 Skador av fredat vilt på tamdjur, hundar och gröda

16 juni, 2021 Lammproducenterna 0

Staten får i mån av tillgång på medel lämna bidrag för att förebygga skador av vilt och ersätta inträffade skador. Detta regleras i Viltskadeförordningen (2001:724) och Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om bidrag och ersättningar för viltskador (NFS 2008:16/NFS 2018:05) samt i Föreskrifter om bidrag och ersättning för rovdjursförekomst i samebyar (STFS 2007:9). Bidrag och ersättningar för viltskador utgår endast för vilt som inte får jagas under allmän jakttid.