Baggauktion 2021

25 september, 2021 Lammproducenterna 0

Här kommer en sammanfattning av årets baggauktion för köttrasbaggar som gick av stapeln 11 september 2021. Av de 30 auktionsdjuren blev 20 sålda och 10 blev osålda. Högsta pris 33 000 kr betalades för katalog nr: 20 Helander Texel You. Medelpris för de sålda baggarna blev 9175 kr.
Det såldes baggar för 257 000 kr och totalt gjordes 303 bud av 37 olika personer.

Första rapporten om utbrott av smittsam digital dermatit hos får i Sverige

9 september, 2021 Lammproducenterna 0

Bakgrund
Smittsam digital dermatit hos får (CODD) anses vara utbredd i Storbritannien men rapporterades nyligen på fastlandet i Europa, som ett utbrott i Tyskland. Sjukdomen kan orsaka svår hälta hos får och, om den lämnas obehandlad, kan den leda till total avulsion av hovkapseln. CODD anses ha multifaktoriell och polymikrobiell etiologi, där Treponema medium/Treponema vincentii phylogroup, Treponema phagedenis phylogroup och Treponema pedis tros spela en betydande roll. Footrot och CODD har en nära koppling och footrot anses vara en viktig riskfaktor för CODD.

Baggauktion 2021

6 september, 2021 Lammproducenterna 0

Välkomna till den digitala baggauktionen 11 september!

Även detta år kommer baggauktionen för köttrasbaggar att genomföras digitalt. För att vi ändå på något sätt ska kunna ”träffas” så bjuder vi in er att delta i ett digitalt uppstartsnack under en halvtimme innan auktionen drar igång klockan 14:00!
Utbudet i år är 30 baggar av raserna Suffolk, Dorper, Texel och Finull.
Missa inte chansen att köpa en riktigt fin bagge!