Avmaskning och resistens

9 december, 2021 Lammproducenterna 0

Avmaskning och resistens

Vi har äntligen fått möjlighet att uppdatera den femton år
gamla kollen av resistensläget hos maskar i våra svenska fårbesättningar.

Enkla regler för svenskt lantbruk

9 december, 2021 Lammproducenterna 0

Har du tankar och idéer om hur regelbördan för svenskt lantbruk kan minskas?

Vi samlar in förenklingsförslag som vi tar vidare för en analys av vilka effekter förslaget förväntas få.
De inkomna förslag kommer analyseras av forskare,
branschexperter och myndigheter.

Tack för att du hjälper till och förenklar!