Drygt 22 000 insatser i syfte att kontrollera att djurskyddsreglerna följs

25 april, 2022 Lammproducenterna 0

Under 2021 gjorde länsstyrelserna 22 035 kontrollinsatser. Trots fortsatta utmaningar på grund av pandemin nåddes målet om att att göra minst lika många planerade normalkontroller som kontroller efter klagomål. Resultatet av kontrollen visar att de flesta djurhållare följer djurskyddsreglerna men också att det fortsatt finns brister i ungefär samma utsträckning som tidigare år.

Medlemsfika april

24 april, 2022 Lammproducenterna 0

Fredagen den 29 april kl 09,00 är det återigen digitalt fika med Lammproducenterna.Vi är många som är mitt i lamning, vårbruk och betessläpp men ta en paus och var med och fika och dela dina funderingar och tankar om det som händer just nu! Hur har din lamning gått?

NYHETSBREV nr 2 2022

20 april, 2022 Lammproducenterna 0

Statuskontrollen – ny funktion inom MV/CAE-programmet
Vi i MV/CAE-teamet har successivt arbetat för att vår flik på hemsidan ska vara lättöverskådlig och att där finns den information som ni behöver. Som en led i detta har vi nu utarbetat en sökfunktion som vi döpt till ”Statuskontrollen”.

Fotröta

19 april, 2022 Lammproducenterna 0

Fotröta är en smittsam och smärtsam infektion i klövarna hos får som orsakar stora problem världen över. Vanligtvis blossar fotröta upp hos flera djur samtidigt under en period av varm och fuktig väderlek. Smittspridning mellan gårdar sker främst genom förflyttning av infekterade djur.

Alnarps Lamm och Fårdag 2022

8 april, 2022 Lammproducenterna 0

– Arbeta smart och tänk på ekonomin!

Vi vill samla olika aktörer inom branschen, såsom studenter, producenter, rådgivare, näringsliv och myndigheter för att belysa och lyfta olika aktuella ämnen och forskningsresultat inom området.

Får och lammproducenter har en viktig roll i det svenska lantbruket. Ser vi enbart till konsumtion, produktion och import av lammkött finns det stor potential att öka svensk lammproduktion. En långsiktigt hållbar produktion behöver genomtänkt management och ekonomi, vilket kommer ligga i fokus för Alnarps lamm och fårdag 2022.

Varmt välkomna!

Undantag från stödregler för ökad svensk matproduktion.

5 april, 2022 Lammproducenterna 0

Som en åtgärd för att öka livsmedelsproduktionen och möta effekterna av kriget i Ukraina har EU-kommissionen beslutat att medlemsländerna får undanta vissa villkor i förgröningsstödet under 2022. Undantagen innebär att lantbrukare får använda trädor för bete, skörd eller odling utan att det påverkar stödet.