Svenska Köttföretagen

26 maj, 2022 Lammproducenterna 0

Svensk kvalitetsstandard för lamm
Efterfrågan på svenskt lamm är större än tillgången. Det är en utmaning att möta konkurrensen med importkött och hålla en rimlig lönsamhetsnivå. Lammlyftet har initierat en kvalitetsstandard för en högre köttkvalitet på lamm. Tio olika kvalitetsparametrar finns identifierade med mål för hur man styr mot förbättrat ätkvalitet såsom mörhet, saftighet och smak. Svenska Köttföretagen fanns på plats vid årets lammriksdag för att sprida information om Meat Standard Sweden Lamm.

SCAN

25 maj, 2022 Lammproducenterna 0

Sommaren närmar sig med stormsteg och doften av tända grillar sprider sig i luften.
Fokus de senaste månaderna har varit att hantera kostnadsökningarna med diesel, el, foder m.m. som både ni djuruppfödare och vi har drabbats av. Vi har en positiv dialog med våra kunder och har successivt kunnat höja betalningen till er leverantörer.

Webinar och medlemsfika tillsammans med Yara

17 maj, 2022 Lammproducenterna 0

Webinar och medlemsfika tillsammans med Yara
Fredagen den 20 maj kl 9.00 -10.00

Priset på svenskt lamm har stigit rekordmycket, trots det är det en utmaning att kunna få lönsamhet i produktionen när priserna på våra insatsvaror stigit exceptionellt i pris.
Det som kanske påverkar lammproduktionen mest är priset på handelsgödsel och samtidigt finns en stor potential i att optimera användningen av handelsgödsel.

Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års- och månadsstatistik – 2022:03

16 maj, 2022 Lammproducenterna 0

Sammanfattning
Figur A visar utvecklingen för samtliga fyra prisindex som presenteras i denna rapport och avser basår 2015=100.

De genomsnittliga priserna för produktionsmedel ökade enligt Produktionsmedelsprisindex (PM-index) med 36,0 % mellan mars 2021 och mars 2022. Priserna för produktgruppen Gödnings- och jordförbättringsmedel ökade mest (+226,0 %). Under samma period ökade Avräkningsprisindex (A‑index) med 28,5 %. Spannmål var den produktgrupp där priserna ökade mest (+98,0 %).

Slakt statistik från JBV

13 maj, 2022 Lammproducenterna 0

Under mars 2022 slaktades det 12 300 får och lamm och den totala slaktvikten av får och lamm var 260 ton. Jämfört med samma månad förra året minskade slakten av får och lamm med mer än 27 %. Slakten av får och lamm utgjordes till 88 % av kategorin Lamm, för vilken slakten minskade med 28 % jämfört med mars 2021.

Elitlamm i filmversion

13 maj, 2022 Lammproducenterna 0

I tidernas begynnelse, det vill säga år 1999, fanns det bara en enda besättning i Elitlamm. Nu är vi 3061 besättningar, hur gick det till? Mestadels genom att de som redan använder Elitlamm berättar och tipsar andra fårägare om programmet – det samarbetet tackar vi för!

Nu blir det ännu enklare att visa för nya fårägare vad Elitlamm är med två sprillans färska filmer. Dessa hittar du på HÄR på Youtube Den ena filmen visar nyttan & nöjet med programmet och ger inblick i hur det ser ut. Den andra filmen hjälper till att välja rätt variant av Elitlamm. Filmerna finns även på vår hemsida. Efterhand kommer vi också att lägga upp instruktionsfilmer som visar hur man registrerar olika uppgifter i Elitlamm. Det underlättar när man är ny i programmet, men friskar också upp minnet om saker man kanske bara gör en gång per år.

Vi har inte tröttnat på att programmera och om ni fortfarande älskar fårlivet så fortsätter vi resan!
Har du frågor är du alltid välkommen att maila vårt kansli support@elitlamm.com Tel: 0174-301 50 (måndag kl 10-12, tisdag kl 18-19 onsdag kl 10-12.)

Mer matkunskap i skolan

9 maj, 2022 Lammproducenterna 0

Krönika: Jag har ingen koppling till lantbruk och får nog lov att kalla mig en helt vanlig ”Svensson” i grund och botten. Jag kunde ingenting om lantbruk, fårskötsel eller livsmedelstillverkning när vi tog över ett litet jordbruk i Ånge för fyra år sedan. Uppskattningsvis ungefär lika lite som gemene man. Visst, man kan inte vara bra på allting, men en sådan självklarhet som att veta hur mat blir till hade inte skadat när man tittar i backspegeln.

Kalle Hammarberg tilldelas SFs Speciella Pris 2022

7 maj, 2022 Lammproducenterna 0

Kalle Hammarberg tilldelas SFs Speciella Pris 2022
Svenska Fåravelsförbundets Speciella Pris delas ut en gång årligen, för berömvärda insatser inom den svenska fårnäringen. 2022 går den ärofyllda utmärkelsen till veterinären Kalle Hammarberg, en pionjär inom veterinärmedicin för får och getter i Sverige som betytt enormt mycket för att öka kunskapen om våra små idisslare.

Årets Fårföretagare 2022 heter Carl Helander och är en avelsnörd från Skaraborg

6 maj, 2022 Lammproducenterna 0

Carl Helander driver tillsammans med familjen sin verksamhet på släktgården Johannelund utanför Floby i Västergötland. På gården finns idag 260 tackor av raserna Texel, Finull och Dorset.
Produktionen är inriktad på försäljning av avelsdjur och på slaktlammsproduktion. Huvudfokus ligger på avel av Texel, där de största satsningarna gjorts, senast genom embryoimport av nya avelslinjer från Nya Zeeland

Välkommen till en unik inblick i lammproduktion på Irland

6 maj, 2022 Lammproducenterna 0

Onsdagen den 11 maj kl 19,00

I Sverige säljs det mer lammkött från Irland än det som vi producerar i Sverige!
Vad är det som gör Irländsk lammproduktion så framgångsrik och så konkurrenskraftig mot den svenska.
För att inspireras och få kunskap om Irlands lammproduktion har Lammproducenterna bjudit in Kevin McDermott som jobbar på Sheep Ireland till detta webbinarium