Kaj Sjunnessons minnesfond 2023

3 oktober, 2023 Lammproducenterna 0

Härmed delas medel från Kaj Sjunnessons minnesfond ut till:

Svenska Köttföretagen 20 000 kr

Motivering
Medel tilldelas för att användas till den nystartade förstudien Svenskt Lamm, som ska ligga till grund för ett mer långsiktigt projekt. Det behövs nytänkande och satsningar mot framtiden för att skapa konkurrenskraft så vi kan producera det Svenska slaktlammet som marknaden efterfrågar.