Första rapporten om utbrott av smittsam digital dermatit hos får i Sverige

9 september, 2021 Lammproducenterna 0

Bakgrund
Smittsam digital dermatit hos får (CODD) anses vara utbredd i Storbritannien men rapporterades nyligen på fastlandet i Europa, som ett utbrott i Tyskland. Sjukdomen kan orsaka svår hälta hos får och, om den lämnas obehandlad, kan den leda till total avulsion av hovkapseln. CODD anses ha multifaktoriell och polymikrobiell etiologi, där Treponema medium/Treponema vincentii phylogroup, Treponema phagedenis phylogroup och Treponema pedis tros spela en betydande roll. Footrot och CODD har en nära koppling och footrot anses vara en viktig riskfaktor för CODD.

NYHETSBREV 4/2021

9 juli, 2021 Lammproducenterna 0

* Följ upp parasitförekomst
* Varför måste nyetablerade besättningar som startat med M3/C3 och/eller MV/CAE-fria djur ta prov?
* Växer lammen som de ska?
* Nu kan vi återigen erbjuda spårämnesanalyser anpassade till fårens behov
* Passa på att gå kurs och börja seminera i din besättning redan i höst!
* Problem med läkemedelsleveranser
* Att verka på en stigande marknad
* De tio viktigaste klimatåtgärderna på svenska gris- nöt- och lammgårdar!

Webbinar MV/CAE-programmet

14 april, 2021 Lammproducenterna 0

Nu finns ett inspelat webbinar om MV/CAE-programmet att ta del av på vår hemsida.

Webbinaret går kort igenom sjukdomarna MV och CAE samt programmets upplägg.

Du hittar webbinaret längst ner på sidan för MV/CAE hos får/get (under rubriken dokument och länkar) som finns här!

Välkommen till Digitala ERFA-Grupper

22 februari, 2021 Lammproducenterna 0

Hej!
I förra veckan hade Lammproducenterna ett Webbinar där vi diskuterade kring behoven för att få igång mer och fler lamm till marknaden. Ett önskemål var erfarenhetsutbyte. Jag fångade denna boll och nu finns det möjlighet att anmäla sitt intresse.

Med vänlig hälsning
Theo den Braver
Lantmästare/Lammproduktion

Gård och Djurhälsa

22 december, 2020 Lammproducenterna 0

VIKTIG INFORMATION TILL FÅRÄGARE!
Ny klövsjukdom diagnostiserad på svenska får. Smittsam digital dermatit hos får (Contagious ovine digital dermatitis, CODD) har för andra gången diagnostiserats i en svensk besättning.

Möjlighet för alla fårägare till kostnadsfri rådgivning vid
CODD-misstanke. Men anledning av att vi nu har haft två påvisade fall av den smittsamma klövsjukdomen smittsam CODD (contagious ovine digital dermatitis) i Sverige är det angeläget att öka möjligheterna att tidigt upptäcka ytterligare fall.

Gård och Djurhälsan

30 november, 2020 Lammproducenterna 0

Men anledning av att vi nu har haft två påvisade fall av den smittsamma klövsjukdomen CODD i Sverige är det angeläget att öka möjligheterna att tidigt upptäcka ytterligare fall. Klövkontrollen har fått medel från Jordbruksverket för att under en tidsbegränsad period kunna erbjuda kostnadsfri rådgivning till besättningar med misstänkta klövförändringar. Rådgivningen kan ske antingen via telefon eller digitalt och vid behov görs också besök i besättningen.

Tänk på detta när du tagit prov för MV!

23 november, 2020 Lammproducenterna 0

På förekommen anledning vill vi göra er uppmärksamma på att det är viktigt att avvakta provsvar innan ni skickar provtagna djur till slakt.

Emellanåt händer det att vi får positiva prover inom MV/CAE-programmet.

Om det föreligger någon som helst tveksamhet om det är ett sant eller ett falskt positivt prov görs i dagsläget kompletterande tester. Det innebär att vi kontaktar djurägaren och begär in ett nytt blodprov från det/de djur som slagit ut positivt på testet.

Nyhetsbrev November 2020

23 november, 2020 Lammproducenterna 0

Nu har höstrusket lagt sig över vårt land och vi längtar nog alla efter ljusare tider på många sätt.

På förekommen anledning vill vi göra er uppmärksamma på att det är viktigt att avvakta provsvar innan ni skickar provtagna djur till slakt.

Emellanåt händer det att vi får positiva prover inom MV/CAE-programmet.

NYHETSBREV 6/2020

13 november, 2020 Lammproducenterna 0

Vi diagnostiserade tyvärr ett nytt fall av klövsjukdomen smittsam digital dermatit (CODD) i oktober, det andra fallet i Sverige. Den drabbade fårbesättningen har också virulent fotröta.

CODD är en bakterieinfektion som först drabbar huden i området längs kronranden och sedan för till avlossning av klövkapseln. Fåren får mycket ont och blir halta. Infektionen tränger djupt i vävnaden och bestående skelettförändringar kan ses vid röntgen av klövbenet. Sjukdomen är mycket svårbehandlad och i Storbritannien finns sjukdomen spridd.

Kunskapsbank

17 maj, 2020 Lammproducenterna 0

I vår kunskapsbank har vi samlat fakta, tips och råd hur du kan utveckla din produktion ytterligare, för djurens, miljöns och gårdens välmående.

Djurhälsan MV_CAE

7 februari, 2020 Lammproducenterna 0

Från och med 2020 har vi förändringar i personalstyrkan i MV/CAE-teamet.
Emelie Larsdotter övertar arbetet som ansvarig veterinär efter Annelie Hellström. Malin Bernhard kommer att vara föräldraledig från slutet av mars och ersätts under denna tid av Karin Lindqvist Frisk. Våra administratörer Cecilia Hagström och Ulrika Andersson håller ordning på oss andra och ser till att allt flyter på.