NYHETSBREV nr 2 2022

20 april, 2022 Lammproducenterna 0

Statuskontrollen – ny funktion inom MV/CAE-programmet
Vi i MV/CAE-teamet har successivt arbetat för att vår flik på hemsidan ska vara lättöverskådlig och att där finns den information som ni behöver. Som en led i detta har vi nu utarbetat en sökfunktion som vi döpt till ”Statuskontrollen”.

Fotröta

19 april, 2022 Lammproducenterna 0

Fotröta är en smittsam och smärtsam infektion i klövarna hos får som orsakar stora problem världen över. Vanligtvis blossar fotröta upp hos flera djur samtidigt under en period av varm och fuktig väderlek. Smittspridning mellan gårdar sker främst genom förflyttning av infekterade djur.

Nyhetsbrev februari 2022

1 februari, 2022 Lammproducenterna 0

Nu har vi påbörjat ett nytt härligt får- och get-år och vi inleder med en nyhet om att vi nu har sjösatt en Mina sidor-funktion för er som är anslutna till kontrollprogrammet. Du hittar Mina-sidor genom att klicka på Mina-sidor-knappen som finns högst upp till höger på Gård & Djurhälsans hemsida. Därefter väljer du länken Logga in till MV/CAE-programmet och loggar in med ditt bank-ID.

Avmaskning och resistens

9 december, 2021 Lammproducenterna 0

Avmaskning och resistens

Vi har äntligen fått möjlighet att uppdatera den femton år
gamla kollen av resistensläget hos maskar i våra svenska fårbesättningar.

Hjälp er veterinär att göra rätt vid MV/CAE-provtagning!

8 november, 2021 Lammproducenterna 0

Efter att vi har ändrat något på rutinerna vid MV/CAE-provtagningen så upplever vi att väldigt många provtagningsjournaler och veterinärintyg inte skickas in till oss efter provtagning.

Detta innebär en fördröjning av handläggningen av era intyg eftersom vi måste kontakta och efterlysa dokumenten.

I korthet är det så här vi vill att det ska vara:

Första rapporten om utbrott av smittsam digital dermatit hos får i Sverige

9 september, 2021 Lammproducenterna 0

Bakgrund
Smittsam digital dermatit hos får (CODD) anses vara utbredd i Storbritannien men rapporterades nyligen på fastlandet i Europa, som ett utbrott i Tyskland. Sjukdomen kan orsaka svår hälta hos får och, om den lämnas obehandlad, kan den leda till total avulsion av hovkapseln. CODD anses ha multifaktoriell och polymikrobiell etiologi, där Treponema medium/Treponema vincentii phylogroup, Treponema phagedenis phylogroup och Treponema pedis tros spela en betydande roll. Footrot och CODD har en nära koppling och footrot anses vara en viktig riskfaktor för CODD.

NYHETSBREV 4/2021

9 juli, 2021 Lammproducenterna 0

* Följ upp parasitförekomst
* Varför måste nyetablerade besättningar som startat med M3/C3 och/eller MV/CAE-fria djur ta prov?
* Växer lammen som de ska?
* Nu kan vi återigen erbjuda spårämnesanalyser anpassade till fårens behov
* Passa på att gå kurs och börja seminera i din besättning redan i höst!
* Problem med läkemedelsleveranser
* Att verka på en stigande marknad
* De tio viktigaste klimatåtgärderna på svenska gris- nöt- och lammgårdar!

Webbinar MV/CAE-programmet

14 april, 2021 Lammproducenterna 0

Nu finns ett inspelat webbinar om MV/CAE-programmet att ta del av på vår hemsida.

Webbinaret går kort igenom sjukdomarna MV och CAE samt programmets upplägg.

Du hittar webbinaret längst ner på sidan för MV/CAE hos får/get (under rubriken dokument och länkar) som finns här!