CODD – smittsam digital dermatit hos

2 november, 2022 Lammproducenterna 0

CODD (Contagious Ovine Digital Dermatitis/Smittsam digital dermatit) beskrevs för första gången 1997 i Storbritannien och idag räknar man med att ca 50 % av de brittiska fårflockarna är drabbade. Förutom i Storbritannien så förekommer CODD på Irland och ett fall har rapporterats från Tyskland samt två från Sverige. Sjukdomen börjar med förändringar vid kronranden som sedan sprider sig under klövhornet så att klövkapseln till slut lossnar. Förloppet orsakar ett stort djurlidande och hälta kan kvarstå även efter att skadorna läkt.

Nyhetsbrev 5

14 oktober, 2022 Lammproducenterna 0

Kostnadsfri digital kurssatsning
– start hösten 2022
Du anmäler dig nedan genom att klicka på respektive bild!

Foderstatsberäkning/Foderkollen

12 oktober, 2022 Lammproducenterna 0

Foderstatsberäkning/Foderkollen
Foderstatsberäkningar, anpassade för dig som är får- eller lammproducent.

Foderstatsberäkningen omfattar:
Beräkning av foderstat till en tackgrupps följande produktionsstadium:
• Lågdräktighet
• Högdräktighet
• Digivning

MV/CAE-programmet för får/get

12 september, 2022 Lammproducenterna 0

Maedi-Visna (MV) hos får och Caprin Artrit Encefalit (CAE) hos get är kroniska, dödliga sjukdomar som orsakas av virus. MV och CAE är smittsamma men symtomen uppkommer mycket långsamt. När symtom på MV och CAE väl blir märkbara är därför ofta en stor del av besättningen smittad.

Dags för avvänjning?

6 juli, 2022 Lammproducenterna 0

Gratis mjölkprover – fortsatt erbjudande!
Kollen av vilka bakterier som orsakar akut juverinflammation
hos tackor pågår. Provtagningsmaterial har skickats till alla besättningar i G&D med mer än 100 tackor.

Nyhetsbrev Får 3-2022

31 maj, 2022 Lammproducenterna 0

När allt förändras, hur skall jag förändra?
Nu är det orostider och dyrtider. Alla insatsvaror till produktionen av våra produkter har ökat i pris den senaste tiden. Trenden med stigande omkostnader har pågått i princip sedan torkan 2018, Coronapandemi och energipriser har fortsatt den stigande pristrenden.

NYHETSBREV nr 2 2022

20 april, 2022 Lammproducenterna 0

Statuskontrollen – ny funktion inom MV/CAE-programmet
Vi i MV/CAE-teamet har successivt arbetat för att vår flik på hemsidan ska vara lättöverskådlig och att där finns den information som ni behöver. Som en led i detta har vi nu utarbetat en sökfunktion som vi döpt till ”Statuskontrollen”.

Fotröta

19 april, 2022 Lammproducenterna 0

Fotröta är en smittsam och smärtsam infektion i klövarna hos får som orsakar stora problem världen över. Vanligtvis blossar fotröta upp hos flera djur samtidigt under en period av varm och fuktig väderlek. Smittspridning mellan gårdar sker främst genom förflyttning av infekterade djur.

Nyhetsbrev februari 2022

1 februari, 2022 Lammproducenterna 0

Nu har vi påbörjat ett nytt härligt får- och get-år och vi inleder med en nyhet om att vi nu har sjösatt en Mina sidor-funktion för er som är anslutna till kontrollprogrammet. Du hittar Mina-sidor genom att klicka på Mina-sidor-knappen som finns högst upp till höger på Gård & Djurhälsans hemsida. Därefter väljer du länken Logga in till MV/CAE-programmet och loggar in med ditt bank-ID.