MV/CAE-programmet för får/get

12 september, 2022 Lammproducenterna 0

Maedi-Visna (MV) hos får och Caprin Artrit Encefalit (CAE) hos get är kroniska, dödliga sjukdomar som orsakas av virus. MV och CAE är smittsamma men symtomen uppkommer mycket långsamt. När symtom på MV och CAE väl blir märkbara är därför ofta en stor del av besättningen smittad.

Dags för avvänjning?

6 juli, 2022 Lammproducenterna 0

Gratis mjölkprover – fortsatt erbjudande!
Kollen av vilka bakterier som orsakar akut juverinflammation
hos tackor pågår. Provtagningsmaterial har skickats till alla besättningar i G&D med mer än 100 tackor.

Nyhetsbrev Får 3-2022

31 maj, 2022 Lammproducenterna 0

När allt förändras, hur skall jag förändra?
Nu är det orostider och dyrtider. Alla insatsvaror till produktionen av våra produkter har ökat i pris den senaste tiden. Trenden med stigande omkostnader har pågått i princip sedan torkan 2018, Coronapandemi och energipriser har fortsatt den stigande pristrenden.

NYHETSBREV nr 2 2022

20 april, 2022 Lammproducenterna 0

Statuskontrollen – ny funktion inom MV/CAE-programmet
Vi i MV/CAE-teamet har successivt arbetat för att vår flik på hemsidan ska vara lättöverskådlig och att där finns den information som ni behöver. Som en led i detta har vi nu utarbetat en sökfunktion som vi döpt till ”Statuskontrollen”.

Fotröta

19 april, 2022 Lammproducenterna 0

Fotröta är en smittsam och smärtsam infektion i klövarna hos får som orsakar stora problem världen över. Vanligtvis blossar fotröta upp hos flera djur samtidigt under en period av varm och fuktig väderlek. Smittspridning mellan gårdar sker främst genom förflyttning av infekterade djur.

Nyhetsbrev februari 2022

1 februari, 2022 Lammproducenterna 0

Nu har vi påbörjat ett nytt härligt får- och get-år och vi inleder med en nyhet om att vi nu har sjösatt en Mina sidor-funktion för er som är anslutna till kontrollprogrammet. Du hittar Mina-sidor genom att klicka på Mina-sidor-knappen som finns högst upp till höger på Gård & Djurhälsans hemsida. Därefter väljer du länken Logga in till MV/CAE-programmet och loggar in med ditt bank-ID.

Avmaskning och resistens

9 december, 2021 Lammproducenterna 0

Avmaskning och resistens

Vi har äntligen fått möjlighet att uppdatera den femton år
gamla kollen av resistensläget hos maskar i våra svenska fårbesättningar.

Hjälp er veterinär att göra rätt vid MV/CAE-provtagning!

8 november, 2021 Lammproducenterna 0

Efter att vi har ändrat något på rutinerna vid MV/CAE-provtagningen så upplever vi att väldigt många provtagningsjournaler och veterinärintyg inte skickas in till oss efter provtagning.

Detta innebär en fördröjning av handläggningen av era intyg eftersom vi måste kontakta och efterlysa dokumenten.

I korthet är det så här vi vill att det ska vara:

Första rapporten om utbrott av smittsam digital dermatit hos får i Sverige

9 september, 2021 Lammproducenterna 0

Bakgrund
Smittsam digital dermatit hos får (CODD) anses vara utbredd i Storbritannien men rapporterades nyligen på fastlandet i Europa, som ett utbrott i Tyskland. Sjukdomen kan orsaka svår hälta hos får och, om den lämnas obehandlad, kan den leda till total avulsion av hovkapseln. CODD anses ha multifaktoriell och polymikrobiell etiologi, där Treponema medium/Treponema vincentii phylogroup, Treponema phagedenis phylogroup och Treponema pedis tros spela en betydande roll. Footrot och CODD har en nära koppling och footrot anses vara en viktig riskfaktor för CODD.