Dräktighetsscanning i Västernorrland

14 juli, 2020 Lammproducenterna 0

Dräktighetsscanning i Västernorrland.

Nu planeras en tur upp till Västernorrland i slutet av September – början av Oktober
Har du precis släppt baggarna eller ska göra nu i dagarna med en plan på Lamning i December och bor mellan Östergötland och Västernorrland?

26 februari, 2020 Lammproducenterna 0

Skaffa dig mer kunskap på Skinn-SM
Vad man ska tänka på när man väljer ut skinn till Skinn-SM

Tillväxtbolaget

26 oktober, 2019 Lammproducenterna 0

Tillväxtbolaget erbjuder lån till svenska lantbruksföretag som vill göra hållbara och tillväxtorienterade investeringar inom kött-, mjölk- äggproduktion och Växtodling. Bolagets fokus ligger på lantbruksföretag i tillväxt för att bidra till ökad svensk livsmedelsproduktion.

Välkommen till lägesrapporteringen för Handlingsplanerna

20 december, 2016 Lammproducenterna 0

Den övergripande målsättningen med Handlingsplanerna för gris, nöt och lamm är att öka den svenska produktionen av gris-, nöt- och lammkött. Det har gått ca ett år sedan Handlingsplanerna för Nöt och Lamm presenterades och ca ett och ett halvt år sedan som Handlingsplan Gris färdigställdes. Sedan dess har många aktörer inom värdekedjorna arbetat med att genomföra åtgärderna i Handlingsplanerna. Men hur långt har vi egentligen kommit och hur stort avtryck har det gjort inom svensk animalieproduktion? Välkommen till en lägesrapportering av Handlingsplanerna!